Můj život s MacBook Pro 2016
Jan Řezáč
193

Díky za zajímavý článek, pěkně napsáno. Dokonce mě to zaujalo na tolik, že mě to donutilo napsat moje pocity, které se od těch Vašich liší. Myslím, že mu dost lidí křivdí :) https://medium.com/%40dominikvesely/nov%C3%BD-macbook-pro-je-skv%C4%9Bl%C3%BD-sv%C4%9Bt-mu-k%C5%99ivd%C3%AD-647fe38a1f7e#.1jqhpn7rj

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.