Ģirts Kaivēns

Ģirts Kaivēns

Pasaule ir tāda, kādu paši veidojam. Tā nepieder nevienam atsevišķi, ikkatrs viens pieder pasaulei. Pētu iespējas, kā ikkatram vienam kļūt labākam.