Personas lieta

PSRS laikos bija tā saucamās “personīgās lietas”. Ieraksts tajā varēja diezgan pabojāt cilvēka dzīvi. Ideoloģija, morāles normas, citas līdzīgas lietas. Protams, tas bija varas ierocis. Bet vērsts pret intelektu un garu.

Modernajā Latvijā arī ir tāda “lieta”. Tikai, atšķirībā no PSRS, šajā lietā tiek fiksēta cilvēka kredītvēsture. Un šis ierocis ir krietni spēcīgāks par PSRS laiku “personas lietu”, jo operē ar daudz fundamentālākām cilvēka īpašībām — vēlmēm un emeocijām. Iznīcināt cilvēku šai līmenī ir daudz vieglāk.

PSRS laikos “personas lietas” atradās speciāla šim nolūkam radīta varas institūta — VDK — rokās. Modernā Latvija kredītvēsturi ir atdevusi kam pagadās. Tiesa un tiesiskums ir tikai rakstīta burta kompetencē.

Protams, esam Rietumu pasaules sastāvdaļa. Un kredītvēsture ir šīs pasaules viens no parametriem. Tomēr, šķiet, tikai pie mums tā ir kļuvusi par sava veida “personas lietu”, kuras ieraksti var iznīcināt.

Šķiet briesmīgākais ir tas, ka arī valsts tajā labprāt iesaistās.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Ģirts Kaivēns’s story.