Новата петица минус три
Асен Генов
13

Асен,

Не мога да ръкопляскам на този текст, защото не съм съгласен с него.

Не съм съгласен, че Да, България е партия без цел и идеология. Драстичното намаляне на повсеместната корупция може и трябва да е основна идеология поне на една партия в България. Съдебната реформа е непосредствено свързана с това.

Дали коалицията не е успяла заради Да, България е една друга, ама съвсем друга тема, за която мисля, че дори човек като теб (което претендира да има доста вътрешна информация за “опозиционните политики”) няма ясно виждане. Струва ми се, че повечето казано и в статията е по-скоро wishful thinking, отколкото реално и подплатено с факти.

Аз, като избирател и член на Да, България мисля, че най-голямото предизвикателство към бъдещето не е дали ще има коалиция, а на каква цена ще е тя. В моите очи Да, България загуби лице, когато “на всяка цена” се коалира с формации, които нямаха ама нищо общо с идеологията, което поне мен доведе на Учредителното събрание на партията. И платихме цената на “на всяка цена”.

Все още смятам, че трябваше да приемем поражението, което бюрокрацията и партокрацията ни нанесоха и да изчакаме следващите избори. Но еуфорията беше твърде голяма тогава. И тè така!

Like what you read? Give Doncho a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.