Đồng hồ thông minh gắn sim SWH014

Giới thiệu sản phẩm Đồng hồ thông minh gắn sim SWH014

Đồng hồ có thể lắp sim, thẻ nhớ

Nghe gọi thông qua Bluetooth

Có camera chụp hình, hoặc điều khiển thông qua điện thoại

Có ghi âm

Quản lý giấc ngủ

Đếm bước chân

Có ngôn ngữ Tiếng Việt

Có duy nhất màu đen

Đặc điểm chính:
SKU TS231OTAA2V3U0VNAMZ-4938251
Mẫu mã thông minh
Kích thước sản phẩm (D x R x C cm) 5.3 x 4.4 x 12
Trọng lượng (KG) 0.02
Thời gian bảo hành 6 tháng
Loại hình bảo hành Bằng Thẻ bảo hành và Hóa đơn
Watch Strap Color Jungle Camouflage

Like what you read? Give Nguyễn Dung a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.