Van sporthal tot religie

We koppelen religie aan een plek. Is er niet iets gemeenschappelijk te vinden tussen alle religies. Namelijk dat het een uitleg probeert te geven aan het immateriële? Vanwaar onze drang dan om dit te koppelen aan een plek.

Ik heb ook wel eens nood aan rust. Aan een oplossing voor een vraag waar de wetenschap me geen antwoord op geeft. De eenvoud van een wandeling en wat stilte geeft me dit. Waar ik ook ben. Als ik dat wil delen met andere dan schrijf ik het op of ga ik naar het park.

Wie heeft er ooit bedacht dat we daarvoor in een verwarmde zaal moeten zitten vol met dure spullen? Dat is de politiek en wij die denken dat dat beter is. Maar in princiepe kan elke living dienen voor religie. In princiepe heb ik nood aan religie maar een hekel aan hoe het in mijn strot geramd wordt. Gekoppeld aan een of ander doel van een of andere Pipo die er iets mee wil berijken. Tonen hoe goed hij/zij/zijn organisatie wel niet is voor de maatschappij.

Daarom werd ik wakker met de vraag: ‘Waarom moeten al die kerken en gebouwen voor 1 religie dienen?’

Als je dat wat populistischer wil uitdrukken kan je roepen: ‘Maak van de kathedraal een moskee’ Dan gaat elk debat niet meer over inhoud. Bijvoorbeeld over hoeveel geld het kost om een lege kerk te verwarmen. Of wat voor desastreuze gevolgen het heeft om in het midden van een multi culturele stad een plek te hebben die iedereen kan zien maar waar niet iedereen welkom is.

Laat religie terug dienen voor wat ze dient. Mensen samen brengen rond een immaterieel thema. Door het klimaat en doordat niet iedereen even mobiel of viriel is moeten we infrastructuur voorzien. Dat hebben we al gedaan. Dat zijn al die kerken, moskeeen, tempels of hoe je ze ook noemt. Ontkoppel deze gebouwen van elke religie en maak een agenda een random agenda die bepaald wanneer welke religie, bij voorkeur samen, het gebouw mag gebruiken voor zijn religie.

En voor je denkt dat dit alles toch wel ‘van de pot gerukt is’ of te ver gaat reis dan eens naar Thailand of Tibet. Daar zijn gemeenschappelijke pleinen waar elke religie gevierd wordt. Soms zelfs samen. Is het daar ontkoppeld van macht. Zeker niet! Maar het geeft misschien een ander perspectief.

Als een ander perspectief nog niet wil lukken denk dan dit: ‘Wie heeft er de sporthal/voetbal stadium gebouwd? Wat willen die berijken, waarom is dat anders dan een kerk.’

Wat ik wil zeggen is moeilijk te vatten is zinnen op papier die door andere in elke context misbruikt kunnen worden. Voor mij is het een groeiend gevoel van ongeloof en verdriet over hoe iets in essentie mooi door ons, mensen, zo misbruikt kan worden.

Brood en spelen, we laten ons er nog steeds door vangen.

Laat ons stoppen ons te laten vangen door een oude wijsheid. Bevrijd de stad van exclusieve symbolen door ze inclusief te maken.

Dit was en reactie op artikel in De Standaard: Vrijzinnige Verenigingen: ‘In theorie voor, maar in praktijk raakt dit totale maatschappij’, 15–16 april 2017 http://m.standaard.be/cntdmf20170415_02836089
Like what you read? Give Stijn Willems a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.