מפת מוניות שירות תל-אביב

מונית קו 5 בת״א, הדרך המהירה להתנייד בצירים המרכזיים

מחפשים את הדרך הנוחה להגיע במהירות ובקלות ממקום למקום בתוך תל אביב?

אפליקציית המפות של גוגל (או אחרות) נותנת מענה יחסית טוב לגבי קווים וזמנים של תחבורה ציבורית, אך אין שום מידע נוח וברור של קווי מוניות השירות של תל אביב (4, 4א, 5). לכן — החלטנו להרים את הכפפה וליצור עבורכם את מפת מוניות השירות של תל אביב

דרך צלחה!

(אם ראיתם טעות באחד הקוים, אנא כתבו לנו)

Like what you read? Give dorbel a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.