Bu yazıda stajyer alım sürecimizi ve bazı uygulamalarımızın nedenlerini anlatmak isterim. Özellikle stajyer adaylarının merak ettikleri, bize çokça sordukları konular üzerinde duracağım.

Image for post
Image for post

Çokça sorulan sorulara geçmeden önce biz stajyerlerden ne bekliyoruzdan bahsedeyim:

Öncelikli hedefimiz stajyerlerimizin stajları bittikten sonra yarı zamanlı veya tam zamanlı olarak Kod Gemisi tayfasına katılmalarıdır.

Her stajyeri potansiyel bir çalışan olarak gördüğümüzden onlara staj boyunca iş yaşamında ihtiyaçları olacak temel teorik ve pratik bilgileri önceliklendirerek vermeyi amaçlarız. Bu süreçte stajyerlerimizin boş zamanlarının çoğunu araştırma yaparak veya deneme yanılma yaparak geçirmelerini önerir ve bekleriz.

Staj sonunda stajyerlerimizin yazılım ve web dünyasındaki temel kavramları, Kod Gemisi’nin kullandığı başlıca teknolojileri ve Kod Gemisi kültürünü belli bir derinlikte öğrenmiş olmalarını bekleriz. …


Yazılım sektöründe staj yapacak, yeni mezun ve 1-2 yıllık tecrübeli adaylarla görüşen biri olarak özgeçmişlerde ne görmek ne görmemek istediğimizi anlatacağım. Her şirket üç aşağı beş yukarı benzer şeyler bekler o nedenle bu yazılanlara dikkat etmeniz Kod Gemisi’nden başka yerlere yaptığınız başvurularınızda da sizin iyiliğinize olacaktır.

Image for post
Image for post

Yazım yanlışı yapmayın

Özgeçmişte yazım yanlışları büyük bir özensizlik göstergesidir! Özgeçmişinizi göndermeden önce baştan sona dikkatle okuyun.

Dosya biçimine (formatına) dikkat edin

Özgeçmişinizi .docx/.doc veya .odt uzantılı dosyalar yerine PDF’ye çevirerek gönderin. Böylece işletim sistemi veya uygulama versiyonu farklılıkları nedeniyle oluşabilecek görüntüleme sorunları yaşamayız.

PDF’ye çevirince boş sayfa, kayan/bozulan yazı olmadığından emin olun.

Tarih sırasına dikkat edin

Üniversitenizi lisenizden veya ilkokulunuzdan daha çok önemseriz. Diğer okulların üstüne yazmalısınız. İlkokulunuzu yazmayın, bir önemi yok. Lisansüstü eğitim aldıysanız bu lisansınızdan daha güncel bir bilgi olduğundan onu lisanstan önce görmek isteriz. …


In Java you can use underscore ( _ ) in your package names and it conforms to Java naming conventions.

Image for post
Image for post

If the domain name contains a hyphen, or any other special character not allowed in an identifier (§3.8), convert it into an underscore. [1]

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/package/namingpkgs.html

[1] https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se10/html/jls-6.html#jls-6.1 [see Naming Conventions section]


Updated on December 2020

As I told in my previous post https://medium.com/@dorukdestan/ubuntu-shortcut-for-partial-screenshot-to-clipboard-3a4018e8d3dd you can configure gnome-screenshot to use with custom keyboard shortcut however if you are looking for a complete alternative for Windows’ snipping tool with built-in editing just after a screenshot then you need Shutter .

Install Shutter

For console savvy users:
$ snap install shutter

If you don’t have snap then go with the traditional way:
$ sudo apt install shutter

For console phobics:
https://snapcraft.io/shutter

Windows Snipping Tool Alternative

For a complete Windows Snipping Tool Alternative in Ubuntu we will make a simple configuration:

Step 1: Configure shutter to open screenshots with built-in editor so it automatically opens after a screenshot. …


Göstermek istediğim kısım 50:29‘dan başlıyor ama zamanınız varsa videoyu 48:50‘den başlatarak nedensellik ve korelasyonun karıştırılması konusundan başlayabilirsiniz.

Peki bu dış mihraklar bizim güçlenmemizi engelleyemezler mi?

Türkiye’nin fen lisesi açmasını dış mihrak engelleyebilir mi? Engelleyemez!

İlk bakışta Hoca haklı görünüyor. “Evet! Engelleyemez!” diyor insan bir anda. Peki ya “dış mihraklar” çoktan bunu engellemişse? Biz çoktan bu oyunu kaybetmişsek? Örneğin 1980'de dış mihraklar bize öldürücü darbeyi vurmuşsa çoktan?


Gelecekten konuşurken “olmaz yaa” dediklerimiz ama olmaz olmaz diyerek yazmak istediklerimi buraya not alıyorum. Bakalım ne kadar öngörülüymüşüm. (Not: Twitter tutmaz demiştim.)

Türkiye’deki “insan”lar İran’a kaçacak

[15 Şubat 2017]

İran’da toplumdaki modernleşme isteği yükseliyor. Bizim cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki gibi yapay yaratılmış bir istek değil. Zor yolla değerini anladıkları, insanca yaşamak için muhtaç olduklarını anladıkları laikliğin özlemi yükseliyor.

Gün gelecek Türkiye şeriata geçmişken onlar laikliğe geçecek. O zaman da Türk şeriatçılar bizlere “laikler İran’a” diye bağıracaklar mı acaba?

Türkiye İç Karışıklıklar Nedeniyle Suriye’ye Benzediğinde Avrupa Göçmenlerden Bıkmış Olacak

[15 Şubat 2017]

İç savaş çığırtkanları, uzun namlulu silahla poz veren vekiller, Afrika tipi başkanlık…

Bunlar yetmezmiş gibi 3+ milyon Suriyeli aldık ülkeye, sefalete karşın bizden çok ürüyorlar. Bunlar da yakında hem suç artışına hem de ırkçı/milliyetçi karışıklık çıkarma potansiyeline sahip. …


Solving javax.naming.PartialResultException: Unprocessed Continuation Reference(s) exception in Spring Boot without initializing LdapContextSource all by yourself.

Image for post
Image for post

In some LDAP setups you may encounter above exception. When you google it you will find out that setting referral property to follow solves it (indeed it does).

It’s not trivial how to set referral in an auto-configured Spring Boot environment. LdapTemplate is auto-configured by Spring Boot. However you need to set referral via LdapContextSource which is auto-configured and set to LdapTemplate as well.

You can customize auto-configured instance of LdapContextSource as follows:

LdapTemplate and LdapContextSource beans are auto-configured by Spring Boot

Of course we could use @Bean to introduce an instance of LdapContextSource as…


Proje yönetimi ve iş takibinde süreçlerinizin verimini Atlassian ürünleriyle artırın.

İzmir ve Ege bölgesindeki tek yetkili Atlassian Partneri olan KodGemisi, kurumunuzun Atlassian ürünleri ile ilgili tüm ihtiyaçlarına yönelik eksiksiz bir paket sunuyor.

Kod Gemisi olarak Atlassian’ın sunduğu Jira, Confluence, Stash, Bamboo, Fisheye, Crucible ve diğer ürünleri sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda yapılandırıyor ve şirketinize özel çözümler üretiyoruz.

Image for post
Image for post
Tüm Atlassian ürünleri için kurulum, yapılandırma ve özelleştirme hizmetleri veriyoruz.

Jira ile şirketinize özel iş akışları tanımlayıp iş süreçlerinizi standart hale getiriyor ve iş takibinizi kolaylaştırıyoruz.


Normally Shift + PrintScreen initiates partial screenshot selection process but new keyboards don’t have Printscreen so here is a custom keyboard config:

Image for post
Image for post
System Settings -> Keyboard -> Shortcuts
gnome-screenshot -ac

-c, --clipboard
Send the grab directly to the clipboard.

-a, --area
Grab an area of the screen instead of the entire screen.

From now on you will see a target cursor whenever press your configured shortcut, mine is Shift+Ctrl+Alt+S. After selecting an area your selection will be in your clipboard.

For a complete alternative for Windows’ snipping tool with built-in editor check out this post: https://medium.com/@dorukdestan/immediately-editable-screenshots-for-ubuntu-f1c61cb7e6db

Destan Sarpkaya

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store