Bu yazıda stajyer alım sürecimizi ve bazı uygulamalarımızın nedenlerini anlatmak isterim. Özellikle stajyer adaylarının merak ettikleri, bize çokça sordukları konular üzerinde duracağım.

Çokça sorulan sorulara geçmeden önce biz stajyerlerden ne bekliyoruzdan bahsedeyim:

Öncelikli hedefimiz stajyerlerimizin stajları bittikten sonra yarı zamanlı veya tam zamanlı olarak Kod Gemisi tayfasına katılmalarıdır.

Her stajyeri…

Yazılım sektöründe staj yapacak, yeni mezun ve 1-2 yıllık tecrübeli adaylarla görüşen biri olarak özgeçmişlerde ne görmek ne görmemek istediğimizi anlatacağım. Her şirket üç aşağı beş yukarı benzer şeyler bekler o nedenle bu yazılanlara dikkat etmeniz Kod Gemisi’nden başka yerlere yaptığınız başvurularınızda da sizin iyiliğinize olacaktır.

Yazım yanlışı yapmayın

Özgeçmişte yazım yanlışları büyük…

In Java you can use underscore ( _ ) in your package names and it conforms to Java naming conventions.

If the domain name contains a hyphen, or any other special character not allowed in an identifier (§3.8), convert it into an underscore. [1]

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/package/namingpkgs.html

[1] https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se10/html/jls-6.html#jls-6.1 [see Naming Conventions section]

Updated on December 2020

As I told in my previous post https://medium.com/@dorukdestan/ubuntu-shortcut-for-partial-screenshot-to-clipboard-3a4018e8d3dd you can configure gnome-screenshot to use with custom keyboard shortcut however if you are looking for a complete alternative for Windows’ snipping tool with built-in editing just after a screenshot then you need Shutter .

Install Shutter

For console savvy…

Göstermek istediğim kısım 50:29‘dan başlıyor ama zamanınız varsa videoyu 48:50‘den başlatarak nedensellik ve korelasyonun karıştırılması konusundan başlayabilirsiniz.

Peki bu dış mihraklar bizim güçlenmemizi engelleyemezler mi?

Türkiye’nin fen lisesi açmasını dış mihrak engelleyebilir mi? Engelleyemez!

İlk bakışta Hoca haklı görünüyor. “Evet! Engelleyemez!” diyor insan bir anda. Peki ya “dış mihraklar” çoktan bunu engellemişse? Biz çoktan bu oyunu kaybetmişsek? Örneğin 1980'de dış mihraklar bize öldürücü darbeyi vurmuşsa çoktan?

Gelecekten konuşurken “olmaz yaa” dediklerimiz ama olmaz olmaz diyerek yazmak istediklerimi buraya not alıyorum. Bakalım ne kadar öngörülüymüşüm. (Not: Twitter tutmaz demiştim.)

Türkiye’deki “insan”lar İran’a kaçacak

[15 Şubat 2017]

İran’da toplumdaki modernleşme isteği yükseliyor. Bizim cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki gibi yapay yaratılmış bir istek değil. …

Proje yönetimi ve iş takibinde süreçlerinizin verimini Atlassian ürünleriyle artırın.

İzmir ve Ege bölgesindeki tek yetkili Atlassian Partneri olan KodGemisi, kurumunuzun Atlassian ürünleri ile ilgili tüm ihtiyaçlarına yönelik eksiksiz bir paket sunuyor.

Kod Gemisi olarak Atlassian’ın sunduğu Jira, Confluence, Stash, Bamboo, Fisheye, Crucible ve diğer ürünleri sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda yapılandırıyor ve şirketinize özel çözümler üretiyoruz.

Tüm Atlassian ürünleri için kurulum, yapılandırma ve özelleştirme hizmetleri veriyoruz.

Jira ile şirketinize özel iş akışları tanımlayıp iş süreçlerinizi standart hale getiriyor ve iş takibinizi kolaylaştırıyoruz.

Normally Shift + PrintScreen initiates partial screenshot selection process but new keyboards don’t have Printscreen so here is a custom keyboard config:

System Settings -> Keyboard -> Shortcuts
gnome-screenshot -ac

-c, --clipboard
Send the grab directly to the clipboard.

-a, --area
Grab an area of the screen instead of the entire screen.

From now on you will see a target cursor whenever press your configured shortcut, mine is Shift+Ctrl+Alt+S. After selecting an area your selection will be in your clipboard.

For a complete alternative for Windows’ snipping tool with built-in editor check out this post: https://medium.com/@dorukdestan/immediately-editable-screenshots-for-ubuntu-f1c61cb7e6db

Destan Sarpkaya

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store