Päivä on pulkassa — Blockchain ja tulevaisuuden sopimukset

Päivä on pulkassa on tunnettu suomalainen sanonta. Harva kuitenkaan tietää, mistä sanonta tulee. Vielä harvempi tietää, millä tavalla tämä sanonta liittyy sopimuksiin.

Mullan rakoseen vaivun, ja sitten olkoon unohdettu elon pitkä, tukala päivätyö, ja merkki pulkkaani piirretty kunnialla. (Aleksis Kivi)

Päiväpulkka on kaksiosainen puukapula, jolla varmistettiin entisaikaan se, että hommat oli hoidettu. Toinen puoli kapulasta annettiin isännälle ja toinen rengille. Päivän jälkeen kapulaan vedettiin puukolla viiva molempiin puoliin. Kun kepit laitettiin yhteen niin havaittiin aukottomasti, että molemmat osapuolet olivat yhtä mieltä ja päivä oli pulkassa. Pillit pussiin.

Päivä pulkassa! (Wikipedia)

Päiväpulkka toimi siten eräänlaisena työntekijän kellokortti- ja kirjanpitosysteeminä. Molemmille osapuolille jäi leima tai kuitti suorituksesta ja näitä yhdessä tarkastelemalla voitiin varmistaa se, että kumpikaan ei huijannut toista. Systeemi on yksinkertaisuudessaan nerokas.

Blockchain eli lohkoketjuteknologia muistuttaa päiväpulkkaa. Blockchainin avulla toisistaan erilliset ja tuntemattomat tahot voivat luoda tai ylläpitää tietokantoja. Esimerkiksi Bitcoin-kryptovaluutta on yksi Blockchain-teknologian mahdollistama sovellus.

Menemättä sen syvemmin Blockchainin toimintaperiaatteisiin, kyse on (yksinkertaistetusti) kryptografisesta päiväpulkasta, jonka vastakappaleet ovat todella monilla. Blockchainin ideana on se, että tietojen vääristäminen on erittäin vaikeaa: vastakappaleet paljastavat sen, jos tietoja on peukaloitu.

Blockchainin tärkein ominaisuus on se, että se poistaa luottamuksen vaatimuksen

Blockchain ei edellytä luottamista yksittäiseen toimijaan, koska tietojen oikeellisuus ja eheys voidaan aina todentaa kryptografian keinoin. Kaikki erilaiset transaktiot ja sopimukset voidaan tehdä ilman välikättä tai luotettavaa varmistajaa. Päivä on pulkassa vasta silloin, kun yli puolet verkon laskentatehosta (isännistä, rengeistä ja kylän asukkaista) tukee oikeaa versiota tietokannasta.

Riipasenpa yhden graafin vielä tästä lohkoketjusta niin päivä on suht pulkassa… (Unsplash.com)

Juridiikan alueella luottamus ja luottamuksen varmistaminen on eräs sen keskeisistä elementeistä. Luottamuksen syntymiseen käytetään tällä hetkellä usein kolmansia osapuolia. Tärkeitä asioita kerätään rekistereihin, joita hallinnoi ja jonka oikeellisuuden varmistaa kolmas taho. Joskus tarvitaan jokin kolmas taho nimenomaisesti todentamaan oikeustoimi.

Avioehtosopimus on hyvä esimerkki tästä: sopimus on todistettava oikeaksi kahden esteettömän henkilön toimesta ja se tulee voimaan vasta kun se toimitetaan maistraatille rekisteröitäväksi.

Vastaavia luottamuksen varmistamisen tilanteita löytyy lukuisia juridiikan parista. Monenväliset tai äänestystä vaativat sopimukset, kaupanvahvistajaa vaativat sopimukset, escrow-järjestelyt, rekisteröintiä yleisesti vaativat oikeudet kuten tavaramerkit ja patentit ja niin edespäin. Lista on todella pitkä.

Kaikki oikeudelliset toimenpiteet, jotka vaativat rekisteröintiä tai kolmatta osapuolta toteutuakseen tai ollakseen sitovia voidaan tulevaisuudessa toteuttaa Blockchain-teknologian avulla, ilman ulkopuolista luottamuksen varmistajaa.

Kolmannen osapuolen eliminoimiseen liittyy myös (ainakin ideaalitilanteessa) toimijan lisääntynyt yksityisyyden suoja. Koska ei ole olemassa yhtä keskitettyä tahoa, joka hallinnoisi toimintaa ja varmistaisi tietojen oikeellisuuden, ei myöskään mikään yksittäinen taho pysty kontrolloimaan tiedon oikeellisuutta tai hallitsemaan tietoa.

Heikoin lenkki? (Unsplash.com)

Blockchain on varsin uusi teknologia ja läheskään kaikkia sen käyttötarkoituksia ei ole vielä edes uskallettu miettiä. On kuitenkin selvää, että juridiikassa sen merkitys tulee olemaan valtava, koska sillä voidaan korvata kolmansien osapuolten rakentama luottamus ja lisätä yksityisyyttä.

Pillejä ei todellakaan voi pistää pussiin tässä vaiheessa, vaan on rohkeasti mietittävä Blockchainin käyttötapoja myös juridiikan ja lakiteknologian alueilla. Kyseessä on mullistava teknologia, joka tekee useista oikeudellisista toimenpiteistä turvallisempia ja edullisempia.

Älykkäät sopimukset, patenttirekistereiden korvaaminen, krypto-escrow ja Blockchainin toimiminen naimisiin menon todistajana ovat vain murto-osa Blockchainin mahdollisista käyttötavoista.


Dottir on teknologialainsäädäntöön keskittynyt asianajotoimisto. Tykkäämme teknologiasta ja sen tuomista uusista mahdollisuuksista. Jos haluat jutella lisää niin päivystämme usein Yrjönkadun uimahallilla. Mailia voi myös lähettää.