Jezus boven twijfel


Vader, ik mag dankbaar zijn dat ik in Uw nabijheid mag rusten. Ik mag weten dat U mijn toekomst kent, een hoopvolle toekomst heb ik gekregen door Uw Zoon!
Maar soms is daar die twijfel, als een boek bovenop op een stapel boeken, onderdrukt het de belofteboeken die U hebt gegeven in Uw woord.
Af en toe is die twijfel als een vergif die alle boeken op de stapel wegkwijnt. 
Zo nu en dan is die twijfel aanwezig, maar het zal nooit meer het hoogste woord voeren. Het Woord heeft die twijfel die het vertrouwen op God ondermijnt, samen met mij gekruisigd. Ik ben in mijn doop ook weer met Jezus opgestaan. 
Ik mag op Jezus leunen in de woestijn, in dorre dalen en in diepste duisternis.
Twijfel is op bepaalde manier goed. Om te toetsen, om iemand te kunnen weerleggen of om alledaagse keuzes te maken. Als ik die twijfels als eerste aan U voorleg, mag ik vertrouwen dat U dat gebruikt ten goede. Laat mij niet vertrouwen op eigen inzicht.
Ik wil oprecht neerknielen om Uw te vertrouwen in al Uw Wegen met mij. In alle gedachtekaders en in al de kamers van mijn hart wil ik U laten wonen. 
Mijn lichaam is een Tempel waar U woont. 
Vader, U bent Heilig, mag ik dan ook heilig zijn voor U aangezicht door Jezus. U ziet mij door Jezus. Geen enkel andere mogelijkheid dan door Jezus. 
Ik mag U vertrouwen, al zijn de antwoorden nog niet in mijn boek geschreven. U schrijft ze in mijn hart.
Amen.

Douwe Visser