Phan tich ket qua xo so Ho Chi Minh — Nhan dinh ket qua xo so mien Nam

XSMN thứ 7 — Phân tích và nhận định về kết quả XSMN hôm nay thứ 7 ngày 12–3–2016
Phân tích kết quả XSMB hôm nay thứ 7 ngày 12–3–2016
Phân tích kết quả XSMT hôm nay thứ 7 ngày 12–3–2016

Đầu tiên là kết quả dành cho những bạn muốn xem lại kết quả xo so miền nam ngày hôm qua tại bảng cập nhật dưới đây :

Dựa vào một số thống kê kết quả xổ số trong ngày , xoso.wap.vn đưa ra một số bộ số được coi là có khả năng xuất hiện trong bảng kết quả ngày hôm nay XSMN thứ 6 : 
XỔ SỐ HỒ CHÍ MINH — xo so ho chi minh ngày 12/3/2016
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 12–04
ĐẶC BIỆT CHẠM: Đầu 7 ,Đuôi 3
CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 11–43

XỔ SỐ LONG AN ngày 12/3/2016
CẶP SỐ LOTO HÔM NAY: 44–05
ĐẶC BIỆT CHẠM: Đầu 2 ,Đuôi 9
CẶP SỐ ĐẶC BIỆT: 05–55

>> Xem thêm: Dự đoán kết quả kqxs mb hôm nay siêu chính xác trên xoso.wap.vn

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.