สายตาสั้นกับยาวร่วมกันควรทำอย่างไร

มีคำถาม ถามหมอเข้ามาค่ะว่า 
ถ้ามีอาการสายตาสั้นและยาวร่วมกัน ควรทำอย่างไร

หมอขอแนะนำว่า การใส่แว่นตา จะช่วยให้สายตาสั้นและยาวดีขึ้นค่ะ

แต่ไม่ได้หมายความว่า จะต้องพกแว่นสองอัน ทั้งแว่นสำหรับสายตาสั้น และสำหรับสายตายาวนะคะ เพราะเดี๋ยวนี้มี แว่นตาที่ช่วยให้มองเห็นได้หลายระยะ ทั้งระยะใกล้และไกลในอันเดียว ทำให้ไม่ต้องพกแว่นไปหลายอันค่ะ

แต่นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีเลนส์ชนิดพิเศษ ที่หมอมักจะใส่ให้คนไข้ที่มาผ่าตัดรักษาต้อกระจก เป็นเลนส์แบบ Multi-Focus ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุด ทำให้นอกจากจะรักษาต้อได้ ยังทำให้คนไข้ที่มีอาการทั้งสายตาสั้น และสายตายาวสามารถกลับมามองเห็นชัดเจนได้ทุกระยะค่ะ

เห็นมั้ยคะ ว่าเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีมากมาย ที่มาช่วยให้เรื่องสายตา ไม่ใช่ปัญหาในการดำเนินชีวิตอีกต่อไปค่ะ

Like what you read? Give Dr. Manchima a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.