“เที่ยวให้สบายใจ และ สบายตา”

ช่วงวันหยุดยาวอย่างนี้หมอเชื่อว่า หลายๆคนคงได้เที่ยวพักผ่อน เป็นการชาร์จแบตให้ตัวเอง แต่ในการเที่ยว หรือ พักผ่อนอาจมีปัจจัยบางอย่างที่ส่งผลกระทบกับสายตาของคุณได้ และ หมออยากชวนให้ระวังกันนิดนึงดังนี้

1. แสงแดด เป็นศัตรูตัวฉกาจกับทั้งดวงตาและผิวหนังค่ะ โดยแสงแดดอาจทำให้เกิด ต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อมตามอายุ ต้อลม ต้อเนื้อ

2. แสงสว่างที่มากเกินไป ความสว่างที่เกินพอดีนั้นอาจนำไปสู่ ต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อมตามอายุค่ะ

3. ลม ที่นอกจากจะทำให้ตาแห้งยังอาจทำให้เกิดอาการแพ้ และ ระคายเคือง ได้เช่นกัน

4. ฝุ่น จะคล้ายๆกับลมค่ะ คือทำให้เกิดอาการแพ้ค่ะ

ซึ่งวิธีปกป้องดวงตาที่ง่ายที่สุดคือการสวมแว่นกันแดดทุกครั้งที่ออกแดด เจอแสงจ้า มีลม หรือ ฝุ่น คิดง่ายๆ ก็เหมือนกับที่เราใส่หมวกกันน็อค หรือ ใช้ Sun Block โดยวิธีเลือกแว่นกันแดดให้ดูที่มี UV400 เป็นสำคัญ

ส่วนรูปทรงของแว่น และ ราคา นั้นเลือกเอาตามที่ชอบได้เลย หมอคงไม่กล้าแนะนำ หมอขอแค่ มี UV400 ก็พอ

เห็นมั้ยคะ….ไม่ยากเลย กับวิธีที่ทำให้คุณได้พักผ่อนอย่าง “สบายใจ” และ “สบายตา”

รศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.