7 พฤติกรรมทำร้ายดวงตา

พฤติกรรมบางอย่างที่เราทำเป็นประจำอาจส่งผลเสียต่อดวงตาของเราได้ วันนี้หมอจะมาพูดถึง 7 พฤติกรรมที่ทำร้ายดวงตาค่ะ

การสูบบุหรี่ นอกจากจะส่งผลต่อส่วนอื่นๆของร่างกาย แล้วยังสามารถนำไปสู่โรคตาชนิดต่างๆได้ด้วย อย่างเช่น ต้อกระจก หรือ จอประสาทตาเสื่อม

รังสีอัลตร้า ไวโอเลต (UV) สามารถสร้างความเสียหายต่อดวงตาได้เป็นอย่างมาก หากไม่มีการป้องกันอาจนำไปสู่โรคต่างๆ เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม และ ต้อกระจกได้ จึงควรใส่แว่นกันแดดที่มีคุณสมบัติป้องกันรังสี UV ทุกครั้งเวลาต้องเจอกับแดด ฝุ่น ควัน

อาจทำให้ดวงตาเมื่อยล้า หรือ มีอาการปวดตา ควรมีการพักสายตาเป็นระยะๆ โดยใช้เทคนิค 20 : 20 : 20 คือ ทุก 20 นาที : ให้มองของที่ไกลกว่า 20 ฟุต : เป็นเวลา 20 วินาทีค่ะ

ทุกวันนี้เราใช้สายตากับหน้าจอต่างๆเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต โดยที่เรามักจะจดจ่อ หรือ ไม่กะพริบตา อาจทำให้ ตาแห้ง ตาพร่ามัว หรือ เมื่อยล้าดวงตาได้

การใช้สายตาในที่ที่แสงสว่างไม่เพียงพอ หรือ มีแสงสว่างมากไป อาจทำให้เมื่อยล้าดวงตา จึงควรปรับแสงสว่างให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ควรถอดคอนแทคเลนส์ก่อนนอนทุกครั้ง เพราะ การนอนทั้งๆที่ยังใส่คอนแทคเลนส์ มีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อที่ดวงตาได้ค่ะ

การตรวจสุขภาพตา ถือเป็นสิ่งสำคัญ จึงควรตรวจเป็นประจำทุกปีหรือตามที่จักษุแพทย์แนะนำ หากละเลย อาจทำให้เราพบเจอความผิดปกติช้าไป จนอาการร้ายแรงขึ้น แล้วรักษาได้ไม่ทันท่วงทีค่ะ

Like what you read? Give Dr. Manchima a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.