Domates Zamanlayıcı Verimli Çalışmayı Nasıl Sağlamış?

Çalışmalarınızdan yeteri kadar verim alamıyorsanız veya zamanınızı daha doğru yönetmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. İçeriğimizde adını domates şekilli mutfak zamanlayıcısından alan “Pomodoro” tekniğinden bahsedeceğiz.

Pomodoro Tekniği Nedir?

Pomodoro Tekniği: Zamanı daha verimli kullanmak adına geliştirilen bir metottur. Pomodoro, kısa molalarla birbirinden ayrılan çalışma aralıklarını kullanır. Belirlenen çalışma süresi 25 dakika, kısa mola 5 dakika sürmektedir.

Neden Pomodoro?

Verimli çalışmaktaki en önemli unsurun odaklanmak olduğunu biliyoruz. Pomodoro tekniğinde verdiğimiz kısa molalar ve çalışma oturumları sayesinde odaklanmak artık bir problem olmayacaktır.

Mola süresinin kısa olduğunu düşünmeyin, çalışma esnasındaki kısa aralar bilgilerin oturması ve performansın artması için en önemli basamaklardan biridir, es geçmeyin!

Kullanacağımız tekniğin barındırdığı kısa molalar çalışmalarımızı uzun süreli belleğimize işlerken yeni öğreneceğimiz bilgiler için alan açmakta büyük rol oynar. Ayrıca molaların ödül niteliği taşıması çalışmamıza motive kaynağı olarak oturumun verimini arttırır.

Oturumlarımızı kısa tutarak ve küçük molalar ekleyerek uzun soluklu bunaltıcı çalışmalardan kurtulmuş oluruz. Bunun beraberinde zihnimizde kalıcı ve güzel temellendirilmiş bilgilere sahip olmak yaşantımıza yansıyacak, bir motive kaynağına dönüşecektir.

Nasıl Uygulanır?

1) Çalışacağınız alanın düzenli ve temiz olduğundan emin olun. Ardından dikkat dağıtacak (telefon, bilgisayar, televizyon vb..) unsurları çalışma alanından dışarı çıkarın. Eğer çalışmanızı teknolojik aletler üzerinden sürdürüyorsanız bildirimleri kapatmak, rahatsız etme ayarını aktifleştirmek gibi çözümler üretebilirsiniz. Bu aşamadaki yaptıklarımız odaklanmanızı sağlarken oyalanmanızı da engelleyecektir.

2) 25 dakikalık bir alarm kurmak. Eğer teknolojik bir alet üzerinden alarm kurmaya niyetlendiysek göz hizanızda olmayacak ve kolunuzun erişemeyeceği bir mesafede olması odağınızı engellemeyecek, dikkat dağınıklığına sebep olmayacaktır.

3) Çalışmaya başlayın ve 25 dakika boyunca odağınızı arttırmaya çalışın. Kafanızdaki düşüncelere aldanmadan hedefinize yönelin. Eğer odağınız dağılırsa ve düşüncelerinizi eyleme dökmeniz gerekirse bunları bir liste haline getirip diğer oturumlarınızı planınıza göre düzenleyebilirsiniz.

4) 25 dakikalık oturumunuzu bitirdikten sonra kendinizi 5 dakikalık mola ile ödüllendirin. Sevdiğiniz şarkıyı dinlemek, yapılacak listenizi gözden geçirmek, içecek almak, balkona çıkıp hava almak belki de sadece gözlerinizi kapatıp gevşemek gibi kafanızı dağıtacak ne varsa onu yapın. Bu molada teknolojiden uzak kalmanız diğer oturumların güzel ve verimli geçmesi açısından önemli olacaktır. Ekstra olarak molalarda yapacak bir şeyiniz yoksa oturuma devam edip 10–15 dakikalık molalar vererek gene aynı etkiyi sağlamış olacaksınız.

5) Bunu uygun şekilde tekrarlayın. Eğer 2 saat çalışmak istiyorsanız her biri 5 dakika mola (oturumunuzun uzunluğuna bağlı olarak) ile 4 tane Pomodoro oturumu yapabilirsiniz. Molalardan dönmekte zorluk çekiyorsanız onlar için de alarm kullanabilirsiniz.

kısa molalar çalışmalarımızı uzun süreli belleğimize işlerken yeni öğreneceğimiz bilgiler için alan açmakta büyük rol oynar. Ayrıca molaların ödül niteliği taşıması çalışmamıza motive kaynağı olarak oturumun verimini arttırır.

Oturumlarımızı kısa tutarak ve küçük molalar ekleyerek uzun soluklu bunaltıcı çalışmalardan kurtulmuş oluruz. Bunun beraberinde zihnimizde kalıcı ve güzel temellendirilmiş bilgilere sahip olmak yaşantımıza yansıyacak, bir motive kaynağına dönüşecektir.

Uygulaması kolay ve etkili olan Pomodoro tekniğini denemeye ne dersin?

Okumanız için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere…

--

--

--

Hayal et, kolayca üret!

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
DR1BOX

DR1BOX

Hayal et, kolayca üret!

More from Medium

Sendgrid Integration with VYou | Apiumhub

A story of leaking uninitialized memory from Fastly

Introducing the R3 Disaster Management Platform — Global Digital MOJO

Three case studies on API-first Development and Consumer-Driven Contracts