Enerji Kaynaklarımız Tükeniyor!

Bildiğiniz gibi teknoloji artık hayatımızın her yerinde. Birçok noktada bize yaşamı kolaylaştırıyor ve her şeyi daha hızlı ulaşılabilir hale getiriyor. Dünya üzerindeki bu gelişmeler bazı ihtiyaçları da ortaya çıkarttı. Bunlardan en kritik olanı ise: Enerji kaynakları

Yakın geleceğimizde en potansiyel sorun olarak bilinen enerji kaynaklarımızı insanlık olarak çok hızlı bir biçimde tüketiyor hatta çoğu zaman boşa harcamış oluyoruz. Tabii bu problemin bir çözüm yolu da yeni geliştiren teknolojiler oluyor. Ee! az önce teknolojik çalışmalar enerjiyi tüketiyor demedik mi? Elbette tüketiyor fakat biz yenilenebilir enerji sistemleri ile misyonlarını gerçekleştiren araçlardan bahsediyoruz.

Nedir Bu Araçlar?

Farklı sektörlerde çok sık kullanmaya başladığımız drone teknolojisi enerji alanında da bizleri karşılıyor. Gün geçtikçe daha erişilebilir hale gelen drone sistemlerinin enerji tasarrufu konusundaki gelişimi de dikkat çekiyor.

Nasıl Çalışır?

En büyük artısı sorunsuz bir çalışma ortamı sağlaması ve ince denetlemeler sayesinde oluşabilecek problemlere karşı önlemlere yardımcı olmasıdır. Pek çok enerji sektöründe dronelar bu denetlemeyi gerçekleştirebilecek yetkinliktedir. Üç boyutlu modellemeler yapabilir ve bir harita çıkarılmasına da destek olabilir. Santrallerde düzenli aralıklarla denetlenmesi gereken yapılar, depolar ve mekanizmaların da imdadına dronelar yetişmiş durumda. İnsan gücünden tam olarak verim alınamadığı noktalarda bu işlemler için de drone teknolojisine başvurulmaya başlanmıştır. Süreci daha tasarruflu götürmek için yenilenebilir enerji ile çalışan droneları tercih etmek önemli bir detaydır.

Bize ne katkı sağlar?

Bir problemi yok etmenin en temel prensibi o durumu minimalize etmekten geçer. İşte bu bahsettiğimiz teknoloji de bunu yapıyor. Enerjiyi koruyor, gereksiz tüketimin önüne geçiyor. Eğer bunun önüne geçmezsek ne mi olur? Şu an içinde bulunduğumuz enerji krizi bir çığ gibi büyümeye devam eder. Bu kriz devam ettikçe kaynakların maliyeti de eş oranda büyür ve sağlanamaz hale gelir…

Yağmur Polat / DR1BOX Yazarı

--

--

Hayal et, kolayca üret!

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store