Herkes Pilot Olabilir!

2.Bölüm

Drone teknolojisi korkulacak kadar karmaşık değildir

Dronelar ile ilgilenmek isteyen çoğu kişi ilk etapta ön yargılı yaklaşabiliyor: “Alacağım ama nasıl uçuracağım?”, “kullanırken kendime ve etraftaki kişilere zarar verecek miyim?” Gibi endişeleri gelin beraber yıkalım.

Amatör düzeyde insansız hava aracı kontrolü herkesin elde edebileceği bir durumdur. Önlemler alındığı zaman bir sıkıntı oluşmayacaktır.

Alınması gereken önlemler

Drone ile uçuşa başlamadan önce, bütün parçaları tek tek kontrol edip, tüm parçaların aktif sorunsuz çalıştığından ve drone üzerine sağlam bir şekilde takıldığından emin olarak ilerlemek en sağlıklısı olacaktır.

Tüm kabloların yerlerine takılı olduğu, kopmuş ya da aşınmış kablo olup olmadığı kontrol edildikten sonra bataryanın yerine doğru takıldığına bakalım ve tüm bileşenlerin hasarsız olduğunu teyit edelim.

Drone’un kalkış ve iniş sırasında kullanılan alanın yakınında çok insan olmaması bizim için daha iyi olacaktır. Piller yeterli ve hava koşulları elverişli ise uçurmamak için hiçbir engel yoktur.

Ülkemizde Drone Kullanım Kuralları

SHGM’ye (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) göre İHA uçurmak ile ilgili kurallar, İHA’nın ağırlığına ve kullanma nedeninize bağlı olarak değişkenlik gösterir ancak tüm işlemler için öncelikle kayıt olmak gerekiyor. İHA’nın ağırlığı 500 gram ve üzerinde ise bu sisteme kayıt olmalısınız.

500 gram ve üzerindeki İHA’lar için uçuş şartları:

Sadece görerek meteorolojik koşulların sağlandığı durumlarda, gün doğumu gün batımı saatleri arasında ve en az 2 km görüşe açık havalarda uçuş gerçekleştirilebilir.

  • İHA, yatayda 500 metreyi geçmeyecek şekilde pilotun görüş alanında olmalıdır.
  • Yerden 120 metre yüksekliğin üzerine çıkılmamalıdır.
  • İnsan ve yapılardan en az 50 metre uzaklıkta uçuş gerçekleştirilmelidir.
  • Kalkış yapılmadan önce güvenlik güçlerine [Kule{ATC}, Askeri Üniteler, 155 (Haber Merkezi), Heliport-Heliped] haber verilmesi gerekmektedir.

Sizler için hazırladığımız uçuş öncesi kontrol listesi

Okumanız için teşekkür ederiz. Üçüncü bölümde görüşmek üzere…

--

--

--

Hayal et, kolayca üret!

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
DR1BOX

DR1BOX

Hayal et, kolayca üret!

More from Medium

Sunday Newsletter: The Burkina Faso Coup

The War Against . . . School Librarians?

Book Burning

Alumnus Jerome Anthony Barnes Gives Inspiring Talk at The Royal Ballet School

Triple E — An Introduction