Kendi İnsansız Hava Aracınızı Kolayca Üretin!

Uçmanın en kolay yolu dr1box
dr1box.com

1.Bölüm

İnsansız Hava Aracı Nedir?

Drone teknolojisini tanıyalım

İHA-drone; özel amaçlar için tasarlanmış, fiziksel olarak içerisinde insan bulunmayan, herhangi bir alandan kalkış ve iniş yapabilen, uzaktan kumandalı, yarı otomatik veya tam otomatik uçuş yeteneğine sahip araçlardır.

Ne kadar süredir hayatımızda

Gelişimi devam eden drone sistemleri son zamanlarda popülerleşiyor olsa da geçmişi 1900’lü yıllara dayanmaktadır. İlk örneklerine I. Dünya savaşı sırasında rastlayabiliriz. Askeri öneminin anlaşılmasının ardından sosyal alanda ilk kez Amazon tarafından 2014 yılında promosyon videosu için kullanılmıştır.

Hangi alanlarda kullanılıyor

  • Sağlık Sektörü:

Dünyada medikal amaçlı drone kullanımı acil durumlarda ilk yardım bilmeyen kişilere sesli ve görüntülü destek vermekten, olay yerine medikal cihaz/malzeme ulaştırmaya kadar geniş bir kullanım alanı oluşturmuştur. Bu dronelar sayesinde hızlı ve doğru şekilde sonuca ulaşmak mümkündür.

  • Fotoğrafçılık ve Sinema Sektörü:

Drone’lar şu anda profesyonel kameraların dışında çekilmesi zor olan görüntüleri belli bir süreye kadar kaydedip, fotoğraf çektiğinden gün geçtikte daha çok tercih edilmeye başlanmıştır.

  • Haritalama:

Drone ile Haritalama, şantiye planlamasından altyapı tasarımı ve bakımına, mülk sınırlarının belirlenmesine ve daha fazlasına kadar bilinçli karar vermeyi mümkün kılan kritik bilgiler sunmaktadır. Alan tarama gibi faaliyetler için drone kullanmanız daha pratik, hızlı, düzgün hal alacaktır.

  • Tarımsal Uygulamalar:

Drone ile yapılabilecek çeşitli tarım faaliyetleri vardır. Bitkisel izleme, gübreleme, tohumlama, ilaçlama, analiz etme ve zararlı etkenlerle mücadelede kullanılmaktadır. Günümüzde iklim değişikliği, su kaynaklarının azalması gibi etkenlerden dolayı bu teknolojilerin önemi gün geçtikçe artış göstermektedir.

  • Kargolama:

Henüz uluslararası yasal prosedürler tam olarak buna izin vermese de geleceğin teslimat teknolojisi dronelar, kargo taşımacılığı maliyeti açısından diğer karayolu taşıma araçlarına oranla çok daha düşük maliyete sahiptir ve diğer araçlara göre çok daha hızlı teslimat süresi sunmaktadır. Drone ile ürün teslimatı firmalara hızın yanı sıra prestij de kazandırıyor.

Okumanız için teşekkür ederiz. İkinci bölümde kendi insansız hava aracınızı nasıl üreteceğinizi anlatacağız.

--

--

--

Hayal et, kolayca üret!

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
DR1BOX

DR1BOX

Hayal et, kolayca üret!

More from Medium

TensorFlow GPU 2.7.0 on Windows 10

6 FAQs About The LoRa Encryption

Display Hidden / Shadow DOM in Firefox Mozilla

Why you shouldn’t spend a fortune on SSL