Inomhus komposttoalett — Ett Grönt Val för Rena Städer.

Som ett komplement till vårt mindre än normalt arrangemang av våra gröna vatten uppfinningar, har vi idag gjort ett försök med komposttoaletten. Med Glastonbury leder alternativet, detta vanliga, vattensparande toalettsystem blir allt vanligare.
Upp tills nu har spridningen av komposttoaletten varit en av miljö världens lugnare och mer inte helt självklara utveckling — så att säga. Det är helt oberoende av att vattentoaletter äter upp 3% Storbritanniens vattentillgångar. 
Men nu är komposttoaletten på framfart, och vi hoppas på att detta ska va vändpunkten för att få det att bli lite badrums förändringar. I år, har Glastonbury celebration satt en referenspunkt genom att byta ut de hemska blå plast syntettoaletterna med flotta, utan stank vattenfria toaletter. ”Ett världsrekord…i världshistoriens sätt att bajsa”, enligt leverantören Hamish Skermer. Det är ett drag som har lämnat företagandet ” helt öppet för alla”, enligt Dave Wood från Thunderbox Collective, leverantören av smidig gödsel Inomhus torrtoalett. ” Vad som än återstår av högtidligheterna kommer det fortgå med samma mönster”. 
Det är ett stort antal av inomhus kompostering av jord-toaletter som är antingen totalt självgjorda eller byggda genom att man använt några köpta toalettdelar. ”Sant, genom att jämföra med vattenspolande detaljer som finns överallt låter det inte lika solid som en vattenspolande minut. Hur som helst, som antytt av Waterwise, finns det ungefär 45 m toaletter i Storbritannien, vilket går jämt upp med 2 bilj liter av spolad, till ingen nytta vatten per dag.
Hur en komposterande toalett fungerar, på en basnivå, är inte nått speciellt. Mänskligt avfall tillsammans med syre fördelar det faktiskt i två delar utan patogen kompostering — ytterligare en motivering till att det är förvånansvärt varför man dumpar det i vatten. Kiss, som är sterilt när det kommer ut och fyllt med kväve, är ett briljant gödsel.
Inte mycket underhåll
Kanske det mest otroliga är sättet det kommer ut på andra sidan. En 25-liters behållare kan ta två personer upp till 10 veckor att fylla. Richard säger, ” när du öppnar upp behållaren för att ta ut den allt du kan se är smutsigt papper, och det är ett lock för behållaren. Du förvarar det bara ett par månader på din trädgårdskompost. Att rengöra kökskvarnen är ett mer otrevligt uppdrag. Personer tycker att de kommer att lukta, eller att tömma det, eller stressa över att de kanske kommer göra det. Men när personerna sen sätter in och inser att våra toaletter inte går att särskilja från en vanlig toalett och kan bli installerad på bara ett par timmar, inser de att vi inte ger dem allt ”de där extra” som de trodde.”
Fotogalleri.
Komposttoallett (VU) på väg till alperna.
Ingen kö om du har flera toaletter.
VU toalett och semesterhem under samma tak. Se det långa ventilationsröret.
Stuga och Ekolet VU-toalett till gästerna.
Ekolet VU i en arkitekts sommarstuga.
VS toilet in Japan VS toalett i Japan.
The Ekolet VS inside toilet in the enlargement Ekolet VS inomhustoalett i förstoring.
Gammal fiskarstuga i skärgården förstorad med Ekolet komposttoalett VS inne I huset.
Komposttoalett (YV) i ett familjehus.
Den organiska farmaren har en Ekolet YV-B komposttoalett I sitt hus.
Happy-Loo toalett för allmänheten.
Happy-Loo toaletter för allmänheten.
Happy-Loo toalett I Kina.
För mer info: -torrdass

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.