Burun Estetiğinde Anestezi-Uzm.Dr.Hüseyin Öz

Uzm.Dr.Hüseyin Öz bu hafta Burun Estetiğinde Anestezi konusunu yazdı…

Son yıllarda sıkça artan bir oranda gördüğümüz rhinoplasti (burun estetiği) ameliyatının anestezisini konuşacağız burada.Bu ameliyatın anestezi olarak standardı genel anestezi ile olunması gerektiğidir.Biz işin anestezi tarafına değineceğiz, teknik konuları cerrahınız karar verecektir. Şimdi size anestezi kısmından bahsedeceğim.

Genel anestezi uygulaması bilinenin aksine ağız ve burundan solutulan gazlar ile uygulanmaz. Bu tür yöntemler olsa da günümüzde uygulanan modern anestezi gelişimi ile damardan verilen ilaçlar ile hasta uyutularak bilinç kaybı sağlanıp ağrı duyması önlenebilir bir yöntemdir.

Peki sizlere düşen anestezi öncesi neler yapmanız bu konuda önemli olan bizlere kronik bir hastalığınızın olup olmadığı var ise hangi ilaçları kullandığınız kan sulandırıcı ilaç kullanılıyor iseniz 1 hafta önceden kesilmesi gerektiğini bilmeniz gerekiyor.

Ameliyattan önce anestezi uzmanın sizi görüp muayenesini yaptıktan sonra gerekli görülen kan tahlilleri,ekg ve akciğer grafisi ile operasyona hazır hale getirir.

Ameliyat saatinden 6 saat öncesine kadar katı gıdalar, 2 saat öncesine kadar da berrak sıvıları (su,çay,posa içermeyen meyve suları gibi) almayınız.Ameliyat günü ılık bir banyo yapıp rahat kıyafetler ile ( eşofman , terlik vs) hastaneye gelmenizde fayda vardır.

Ameliyattan 30 dakika önce size uygulanacak olan sedatif (rahatlatıcı) ilaçlar ile hem ameliyata rahat girmenizi sağlayacak hemde ameliyat sonrası hatırlamayacağınız etkisi ile başarılı bir ameliyat olacaksınız.

Ameliyat esnasında güler yüzle karşılayan ,sizleri stresten uzaklaştıran bir ameliyathane ekibi ve deneyimli bir anestezist ile operasyon başlar. Uyuduktan sonra uygulanacak cerrahın yaptığı gerek lokal anestezi ile gerekse anestezistin uyguladığı ağrı kesici ilaçlarla rahat bir uyanma sağlanır . Derlenme odası dediğimiz ünitelerde kendinize iyice geldikten sonra odanıza çıkartılır.Serviste ağrı kontrolü devam eder.

Hastane seçiminde dikkat etmeniz gereken en önemli kriter gerek ameliyathanesinin gerekse Yoğunbakım ünitesinin üstün düzey ve modern donanımlara sahip olunmasıdır.Servis şartlarının özellikle yatak,medikal donanımlı ve deneyimli ekipmana sahip olmalılardır.

Tüm bunların karşılanması sonucu başarılı bir operasyona hazırsınız demektir .Hepinize sağlıklı günler,güzel burunlar ile yaşamınızda mutluluklar dilerim.

Uzm.Dr.Hüseyin Öz’ün diğer makalelerini okumak için tıklayınız.

  Uzm.Dr. Hüseyin Öz

  Written by

  Uzm.Dr. Hüseyin Öz, 1976 İzmir doğumlu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade