Hebben we genoeg biomassa op de wereld voor én brandstof én voedsel?

Belangrijke vraag. Lang niet alle biobrandstoffen worden uit gewassen gemaakt. In 2016 Nederland was 66% van de biobrandstoffen gemaakt van afval- en reststromen. De VN-wereldvoedselorganisatie (FAO) stelt inmiddels dat productie van voedsel en brandstof elkaar kunnen versterken. Het is ‘Food and Fuel’. De vraag naar de ongebruikte delen en onbenutte reststromen van voedselproductie voor biobrandstoffen, levert de boer meer inkomen. Hiermee is er geld voor duurzame landbouw. Dat geldt ook voor duurzaam bosbeheer.