Zijn er regels voor hernieuwbare biobrandstoffen?

In Nederland moeten biobrandstoffen voldoen aan Europese regels en Nederlandse wetten, met hoge eisen voor duurzaamheid. De grondstoffen mogen niet afkomstig zijn van (kwetsbare) natuurgebieden. Leveranciers en iedereen in de productieketen moeten gecertificeerd zijn. Zij leggen verantwoording af aan de Nederlands Emissieautoriteit. Dit is een belangrijk middel om te controleren dat we biobrandstoffen gebruiken zonder nadelige effecten voor mens en planeet.

Lees meer over duurzaamheidseisen voor biobrandstoffen op de website van de Nederlandse Emissieautoriteit.

Zie ook de strenge Europese duurzaamheidseisen voor biobrandstoffen.