post-featured-image

Badoo to jeden z popularniejszych serwisów randkowych, którego zbliżony wizualnie klon bez większej fatygi możesz uruchomić teraz na własnym serwerze za sprawą płatnego skryptu Datoo. Skrypt kosztuje 29 dolarów i jest dostępny za pośrednictwem sklepu CodeCanyon. Co dostajemy za te 29 dolarów? Responsywny layout, funkcję wielojęzyczności, funkcję oceniania zdjęć/profili, możliwość logowania via Facebook, moderację wgrywanych przez użytkowników zdjęć, system odznak, […]

 http://dropdire.pl/datoo-twoj-wlasny-klon-badoo/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.