Achter de schermen van … de Vakantieopvang


Waar komt uw kind terecht tijdens de vakanties? Hoe ziet zo’n opvangdag eruit? Omdat de collega’s van het Agentschap Overheidspersoneel vaak vragen krijgen sinds ze samenwerken met Top Vakantie, lieten ze enkele ouders en 13 zien hoe de dag van een kind verloopt in de Brusselse opvanglocatie in Woluwe.

Veerle Van den Broeck, foto’s Lieven Van Assche

’s Ochtends om 9 uur worden de kinderen opgehaald met de bus. In Brussel zijn er drie vertrekplaatsen: het Ellipsgebouw, het Boudewijngebouw en het Arenberggebouw. Verder is er nog opvang in Hasselt, Antwerpen, Gent, Brugge, Aalst, Leuven en Mechelen.

Op de bus

Uw kind krijgt een bandje om met het nummer van zijn bus. Per bus is er een andere kleur. Zo is het voor de animatoren makkelijker om te dubbelchecken of de juiste kinderen op de juiste bus zitten.

Aankomst Woluwe

Per bus worden de namen van de kinderen nog eens extra genoteerd. De ouders ontsnappen hier vandaag gelukkig aan.

Spelen

Elke week zijn er verschillende thema’s voor de verschillende leeftijdsgroepen (de 3- tot 6-jarigen en de 7- tot 14-jarigen). Dat thema kiest u op voorhand, wanneer u uw kind inschrijft. Elke dag zijn er activiteiten die in dit thema kaderen: sport, spel, knutselen … Om tien uur krijgen de kinderen een koek en wat te drinken.

Plaspauze

De opvanglocatie in Woluwe is een school. Er zijn dus gewone toiletten, maar ook wc’s op maat van kleine kinderen.

Middag

De kinderen krijgen warm eten. De jongsten eten eerst. Als zij hun voorgerecht gehad hebben, komen de oudere kinderen binnen voor hun middagmaal. De kinderen leggen hun spullen in de bak aan het einde van hun tafel. Zo vinden ze hun jas en rugzak makkelijk terug. Heeft uw kind een allergie? Geen probleem, de koks zorgen voor een alternatief.

Siësta

De jongste groep houdt vlak na de middag even een siësta om wat bij te rusten. Voor vijf- en zesjarigen die geen extra pauze nodig hebben, is er een aparte activiteit.

Nog meer sport en spel

In de namiddag zijn er opnieuw activiteiten, met de nadruk op sport en spel, en vaak in thema. Om vier uur krijgen de kinderen een stuk fruit en een drankje. Ze gaan per bus aan een tafel zitten. Als er een kind aan een verkeerde tafel belandt, kunnen de animatoren dit gemakkelijk zien aan de hand van de kleur van hun armbandje. Daarna gaan de kinderen weer de bus op en vangen de animatoren hen op tot de ouders hen komen halen.

Alle praktische info vindt u op de website van Vakantieopvang. U vindt er ook een antwoord op nog een heleboel andere praktische vragen.

Enkele sfeerbeelden

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.