Ska vi ha en Spotify-skatt?

Stefan Fölster och Anna Felländer skriver idag (9/5) på DN Debatt att den tidsoptimering och mervärden som de nya tjänsterna och tekniken medför, inte ökar BNP nämnvärt. Vad jag förstår så vill debattören att virtuella aktiviteter ska beskattas. Men jag är oviss hur dem menar.

Då de flesta aktiviteter nuförtiden inte debiteras på per gång utan i den s.k. Spotify-modellen med fast avgift och “freemium”-modell så är det givetgvis svårt att få in “gratis” aktiviteter in i BNP. Jag håller med om att man kan sköta bankärendena på bussen istället för att ta bilen till banken borde ju det bli bortfall av BNP då inköp av bensin och slitage på bilar minskar, och därmed mindre intäkter i form av bränsleskatt. Menar debattören då att man ska kompensera detta genom att debitera en “utebliven bil”-skatt varje gång någon går in på banken i sin telefon? Eller en ny straffskatt för varje låt man streamat på Spotify? Man måste dock veta att detta “bortfall” av BNP kommer på nytt i form av de nya jobben som behövs för att tillhandahålla tjänsterna, hos teleoperatörer, it-bolag m.m. Det kanske köps förvisso mindre bensin men istället behövs det fler programmerare som kan bygga apparna vi använder. Och skapa musiken som finns på Spotify. Och för det krävs det att politikerna tar till sig den kritik Spotify nyligen påtalat när det gäller bostadsbrist m.m.

Däremot har skribenterna rätt i att den nya ekonomin kräver nya ekonomiska prioriteringar och grova förändringar i samtliga trygghetssystem. Arbetsmarknaden idag är helt annorlunda och att komma in i den bygger inte sällan på att göra tillfälliga uppoffringar inom delningsekonomin eller konsultuppdrag för att värva kontakter och få referenser. Men a-kassa och socialförsäkringarna fungerar inte ihop med dem nya villkor som ställs. Ett bra exempel är den diskussion som förts gällande de arbetslösa som tar extraknäck via förmedlare som Frilans Finans samtidigt som dem uppbär dagersättning. För den arbetslöse programmerare som uppbär a-kassa och som snickrar en hemsida åt en kompis eller enskilt projekt riskerar med dagens regler, att förlora ersättningen och eventuellt åtalas för bidragsbrott, trots att denna typ av verksamhet inte utgör något varaktigt företag utan snarare är ett steg in på arbetsmarknaden, fyller ut den låga ersättningen och skapar referenser och kontakter som kan leda till mer varaktig anställning senare.

Detta är ett av många exempel på hur våra system fortfarande bygger på det gamla kollektivistiska industrisamhället där timmar och år i fast anställning räknas, trots att arbetsmarknaden idag bygger mestadels på tillfälliga projekt, till och med städare får idag vara uppdragstagare än arbetstagare och tvingas starta F-skattsedel.

Sen ska vi inte underskatta den kreativitet som nätet öppnat upp för hur och många nya människor hittat sin grej via den ska inte straffas för att välfärdssystemen utformades för en tid innan youtube, airbnb och Spotify fanns. En tid för länge sedan då inte vem som helst, på en kväll kunde skriva en låt och bli världsstjärna helt gratis. Och den digitala ekonomin ger även möjligheter för nyanlända att hitta jobb inom nya branscher.

Och i framtiden kanske man inte ens behöver flyga ända bort till Thailand för att uppleva strandhäng, om några år kanske man kan sätta på sig ett par glasögon och njuta av en virtuell strand en måndagseftermiddag utan att behöva lämna landets gränser. Inkomsterna från flygskatten borde ju tämligen minska men samtidigt så motverkar det flygets klimateffekter. Vilket sparar pengar i framtiden.

Om debattören vill ha in mer pengar till statskassan bör den inte ge sig på att öka skattetrycket på de nya kreativa hjärnorna i den nya digitala ekonomin, utan istället rikta udden mot skatteflykten. Där har vi de riktiga fuskarna, inte den a-kassetagare som byggt en hemsida åt en vän, lagt ut en låt på Spotify eller hyrt ut sin sommarstuga på vintern via nätet. För det är just dem sakerna som kommer att lyfta Sverige när industrin flyttas ut.

Förlusten i BNP som teknikens effektivitet medför uppvägs av de nya jobb den nya ekonomin skapar. Men välfärdssystemen har passerat sitt bäst föredatum med råge och måste anpassas till den nya, kreativa frilansbaserade ekonomin istället för den gamla kollektivistiska industrisamhället där man arbetade många på samma jobb.

Best regards,

Alexander Forselius (Dr. Sounds)

Musician, and programmer.

http://dr-sounds.com

Github

Twitter

Spotify

LinkedIn

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.