NICE surveillance system you got there bro.

Over de mogelijke systemen die ARGO II mogelijk maken. Een landelijk surveillance systeem van de AIVD en MIVD.

Jurre van Bergen
5 min readNov 24, 2013

--

Niemand kan meer een krant open slaan of er staat een nieuwe onthulling van de klokkenluider Edward Snowden in. De voormalig werknemer van Booz Allen Hamilton werkte bij de National Security Agency in Hawaï waar hij toegang had tot vele geheime systemen van de inlichtingendienst en het hem instaat stelde om deze te lekken naar de journalisten Glenn Greenwald en Laura Poitras.

Sinds er documenten zijn gepubliceerd in Juni van dit jaar, zijn er nog weinig onthullingen over Nederland geweest. We weten dat van een maand de metadata van 1.8 miljoen telefoontjes zijn opgevist. Dat we deel uitmaken van het zogenaamde “Nine Eyes”, welke informatie uitwisselt met andere staten. En dat de AIVD juridisch is geadviseerd door de Engelse inlichtingendienst GCHQ hoe zij de wet hebben ontworpen en hoe de Nederlanders dit ook zouden kunnen doen.

Ik kan niet wachten tot meeronthullingen van Snowden over Nederland, maar er schijnt toch wat weinig aandacht uit te gaan naar het project waar de AIVD en de MIVD aan samenwerken, namelijk, een nieuw SIGINT project genaamd ARGO II.

Selfie van een SIGINT afluisterpost in Burum. Stomme Instagram.

De AIVD en de MIVD hebben op dit moment geen enkele manier om op grote schaal metadata te tappen van telefoon- en internetverkeer, juridisch gezien dan, want inmiddels is er al een aankoop gedaan van een systeem. Ontwikkeld door NICE.

Het project met de naam Argo II is bedoeld om vanaf 2014 informatie uit communicatiemiddelen te verwerken tot inlichtingen — Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken

De discussie over de wet moet nog gevoerd worden, er is geen enkel democratisch proces gevoerd over de aankoop van een dergelijk systeem waar het volk op heeft kunnen reageren. De minister lijkt vooruit te lopen op de werkelijkheid, het parlement is nog niet ingelicht over wat er in de wet gaat staan.

Ook Bert van Delden van de CTIVD welke de AIVD zou moeten controleren vindt het niet zo gek dat de dienst hierop vooruit loopt. Ook heeft van Delden de kamer niet ingelicht over de aankoop van een dergelijk systeem. Een ondermijning van de rechtstaat en onze democratische principlen.

Het nieuwe digitale oor.

De inlichtingendiensten hebben een systeem gekocht van NICE systems. Welk systeem er is gekocht weten we niet. Of er bepaalde onderdelen van de bestaande NICE systemen zijn aangepast om niet meer data te vergaren dan wettelijk zal worden toegestaan is ook niet duidelijk.

Of ook politici of andere bestuurders zullen worden afgeluisterd is ja, of het hele land nu voor content of metadata wordt afgeluisterd weten we niet zeker. Waarschijnlijk metadata. Dat is goedkoper om op te slaan en dit is wat de andere diensten wereldwijd ook voornamelijk doen.

Wel kan er op de website van het Israelische NICE Systems worden gezien wat voor surveillance systemen ze aanbieden en wat de technische mogelijkheden zijn. Daarnaast heeft Wikileaks specificaties van de systemen in 2011 en 2013 gepubliceerd in de Spyfiles.

Het systeem genaamd “NiceTrack Horizon Insight” maakt het mogelijk om op zeer grote schaal data te onderscheppen en te analyseren voor communicatie patronen, wie communiceert met wie, voor hoe lang, vanaf welke locaties gebeurd het.

Document op WikiLeaks
Document op WikiLeaks

NICE Systems claimed dat het iedereen op elk willekeurig moment te kunnen lokaliseren doormiddel van de metadata die wordt onderschept. Er wordt blind vertrouwd op het systeem dat een verhaal vertelt aan de hand van de analyse van de data, hoe nauwkeurig is die analyse? Is daar onderzoek naar gedaan? Alles is mooier in de etalage.

Locate anyone, anytime, anywhere

NiceTrack Target 360 is een ander systeem van NICE Systems wat een kant en klaar communicatie onderscheppings, analyse en onderzoeks systeem is. Het leverd mogelijkheden om internetverkeer, telefoonverkeer, smsjes, video’s, whatsapp verkeer en facebook verkeer te onderscheppen.

Document op Wikileaks

Het interessante van deze systemen is dat het iedereen aftapt wie met wie belt en dus ook politici, mensenrechten organisaties, activisten, over diegene die een affaire hebben en kritische stukken schrijven over de staat. De inlichtingendiensten wordt zoveel macht gegeven om te zien wie met wie praat, dat je bij jezelf moet nagaan. Kan dit wel door de beugel? Wil ik wel dat de overheid deze mogelijkheid heeft om zomaar met iedereen mee te gluren? Bij mij komen ze nu al aan de deur aangezien ik contacten schijn te hebben “in den landen”.

“The storing by a public authority of information relating to an individual’s private life amounts to an interference within the meaning of Article 8. The subsequent use of the stored information has no bearing on that finding.” Leander v. Sweden, 26.03.1987

Er is zelfs Europees jurispredentie dat dit niet mag. Nu is de argumentatie dat, deze verkeersgegevens, ook wel metadata, geen content laat zien en dus niet onder de Europese jurispredentie zou vallen. Maar als metadata laat zien wie met wie communiceerd en voor hoe lang en hoe vaak dan hebben we het wel degelijk over de informatie die het prive leven van iemand aangaan.

Tevens is het praktisch nut nog niet bewezen van dergelijke systemen, wegen de kosten van inbreuk op de private leefsfeer op tegen een zogenaamde terreurdreiging? Het nut van de dataretentie richtlijnen is al niet bewezen in Europa en staat onder grote druk dat de richtlijn moet worden teruggedraaid. Vervolgens wil de overheid een nog groter systeem gaan inzetten om inlichtingen te vergaren op een nog grotere schaal met data die nog langer bewaard gaat worden?

Conclusie

Waarom wordt er een surveillance systeem aangeschaft zonder democratisch proces, waarom is Bert van Delden van de CTIVD nog niet afgetreden? Waarom is er geen boycott van de politieke partijen van het ARGO II project?

Wat er binnenkort gaat gebeuren is dat de inlichtingendiensten en Plasterk gaan vermelden dat er al een aanbesteding is gedaan en dat er contracten zijn en dat de wet er nu wel moet komen want er is al 17 miljoen euro uitgegeven van ons belastinggeld en dat zou toch zonde zijn. Toch? Lieve belastingbetaler.

Bronnen

https://www.privacyinternational.org/sii/nice_systems/
http://wikileaks.org/spyfiles3
https://www.rijksictdashboard.nl/content/project/argo-ii
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/jaarverslagen/2012/05/10/jaarrapportage-bedrijfsvoering-rijk-2011-tot-en-met-bijlage-4.html (Pagina 32)
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-200154.pdf (Pagina 10)

--

--

Jurre van Bergen

I'm a daydreamer. I tinker about politics, liberation (tech), digital rights and listen to a bunch of trip hop ~ PGP: 0xB7392967EA801D02 - ☮♥Ⓐ