Astrolojik Fizikötesi Mekanlar

Güneş, Ay, gezegenler, uydular, asteroidler, yıldızlar ve görünmez astrolojik unsurlarda bulunan çokça sayıda mekan vardır ve keşfedilmeyi beklemektedir. Fiziksel olarak görülmeyen ancak Uranyen Astrolojide bulunan Neptün-ötesi gezegenlerde de manevi mekanlar bulunur. Astrolojik mekanlar haliyle unsurların astrolojik manaları ile ilişkilidir. Astrolojik unsurlarda aşağıda belirtilen konular ve daha fazlası ile ilgili mekanları ziyaret edebilirsiniz.

 • Güneş : Sevgi, Bilinç, Ruhsal Benlik, Bireysellik, Yaşam Planı, Yaratıcılık, İlham, Güzellik (Manevi/Ruhsal), Neşe, Uyum, Şifa, Aydınlanma, Özgecilik, İlahi Nur, İlahi Hizmet ve Hiyerarşiler, Ruhsal Eğitim Merkezleri, Işık Beden, Ün, Toplumsal Nüfuz, Çocukluk Dönemi, Müzik ve Bütün Sanatlar
 • Vulkan : Dönüşüm, Simya, İrade, Üretkenlik, Verim, Araçlar Üretme, Hizalama, Güç, Potansiyel, Dinamizm
 • Merkür : İletişim, Akıl, Zeka, Mantık, Basiret, Hakikat, Dil, Zanaat, Edebiyat, Ticaret, Hitabet-Belagat, Medya, Zihinsel Yetenekler, İlahi Mesajlar, Maji, Hermetizm, Birebir İlişkiler ve Arkadaşlıklar
 • Venüs : Sevgi, Güzellik (Estetik), Aile, Aşk, Evlilik, Yakın İlişkiler, Zerafet, Samimiyet, Toplum, Dinler, Kollektif Bilinç, Tasarım, Çekim Gücü, Bereket, Kısmet, Annelik, Cinsellik
 • Ay : Sezgiler, Rüyalar, Kişilik, İçgüdüler, Bilinçaltı/Bilinçdışı, Duygular, Duyarlılık, Güven, Hayatın Ritmi, İhtiyaçlar, Alışkanlıklar, Önyargılar, İlişkiler, Tepkiler, Bebeklik-Çocukluk Dönemi, Bireyin Kendisiyle İlişkisi, Eterik ve Astral Beden
 • Mars : İrade, Murat, Güç, Metanet, Aktif Çaba, İş, Hayvansal Doğa, Hayatta Kalma, Nefsaniyet, Cesaret, Disiplin, Geçim, Strateji, Kolluk Güçleri, Koruma, Öfke Kontrolü, Karargah, Kışla, Cinsellik, Açık Düşmanlıklar
 • Ceres : Bereket, Ebeveynlik, Doğurganlık, Toprak, Tarım ve Bahçecilik, Üretkenlik, Verim, Doğa, Maddi ve Manevi Beslenme, Çaba, Anne ve Kadınlarla İlişki
 • Vesta : Saflık, Arınma, Kutsallık, Kusursuzluk, Öz, İffet, Aile, Siyaset, Ocak, Odaklanma, Kendini Adama, Fedakarlık, Zihinsel ve Sezgisel Duruluk, Netlik, Organizasyon, Kendini Olduğu Gibi Kabul Etme
 • Juno : Ruh Eşliği, İlişkiler, Aşk, Evlilik, Bağlılık, Sadakat, Devamlılık Ruhsal İlişkiler, Karma, Adalet, Denge, İlahi Aşk, Ruhsal Birleşme, Diplomasi
 • Pallas : Deha, Hakikat, Hikmet, Aydınlanma, Yetenek, Yüksek Bilinç, Zeka, Teknoloji, Analitik ve Eleştirel Düşünce, Adalet, Zor Seçimler, Otokontrol, Baba ve Erkeklerle İlişki, Strateji
 • Hygeia : Fiziksel-Duygusal-Zihinsel-Ruhsal-Bütüncül Sağlık, Tıp, Şifa, Kundalini, Simya, Temizlik, Arınma, Yaşam Gücü, Hayat Kanunları, Rüyalar, Uyku, Toksinler, Hastalıklar
 • Astraea : Adalet, Denge, Kuantum Fiziği, İnsani Değerler, Kültür, Masumiyet, Günahlardan Arınma, İlişkilerde Doğruluk, Zerafet, İnsan Hakları, Karma, Altın Çağ
 • Jüpiter : Merhamet, Ahlak, Şükran, Toplumsal-Evrensel-İlahi Kanunlar, Yüksek Akıl, Felsefe, Din, Siyaset, Matematik, Cömertlik, Yardımseverlik, Paylaşım, Yöneticilik, Metafizik, Planlama, Umut, İlerleme, Gelişim, Olgunlaşma ve Büyüme
 • Khiron : Şifa, Hayat Akışı, Hayat Muradı, Anahtarlar/Kilitler, Acı, İcazet, İnisiyasyon, Rehberlik, Ustalık, Derin Yaralar, Değişim, Travmalar, Kurtuluş, Aydınlanma Yolunda Çile, Derinlik, Karma, Sorunlar/Çözümler, Özsaygı/Özdeğer, Kendini Anlamak, Öğretmenlik, Eğitim, Özgecilik
 • Satürn : Zaman, Ebediyet, Karma, Anlayış, Ruhsal Farkındalık, Korkular, Gölge, Sabır, Metanet, Dirayet, Zorluklar, Hayatın Gerçekleri, Kısıtlamalar, Yoğunluk, Depresyon, Yapı, Maddi Konular, Anlam-Mana, Otokontrol, Bağlılıklar, Otorite, Kurallar, Gizli Düşmanlıklar, Kuşak Çatışması
 • Uranüs : Deha, Özgürlük, Özgünlük, Özellik, Ezoterizm, Okültizm, Bilgi, Üretkenlik, Teknoloji, Bilim, Bilgelik, Yenilik, Keşif, İcatlar, Bireysellik, Aydınlanma, Tarafsızlık/Nesnellik, Araştırma, Merak, Yaratıcılık
 • Neptün : Ruhsallık, Mistisizm, İlham, Öğreti, Merhamet, Empati, Sezgiler, Aydınlanma, İllüzyon/Hakikat, Rüyalar, Derinlik, Din, Çözümler, Egonun Çözülmesi, Toplumsal Bilinç/Ruh, Hayalgücü, Yaratıcılık, Yalan/Riya, Suçluluk, Bağımlılıklar
 • Cupido : Organizasyon, Grup Bilinci, Grup İlişkileri, Dostluklar, Ortaklıklar, Aile, Şirketler, Kurumlar, Kurum İçi İlişkiler, Ortak Yaratım, Aşk
 • Hades : Farkındalık, Karanlık, Yeraltı, Büyük Problemler (Kişisel ve Toplumsal), Olumsuzluklar, Hastalıklar, Suç, Günah, Çürüme, Gizli Oyunlar, Derine Gömülmüş Yükler, Okültizm, Ezoterizm, Yardımlaşma
 • Zeus : Liderlik, Kanalize Olmak, Hayata Yön Vermek, Yaratıcılık, Başarı, Hedefler, İttifaklar, Momentum, İnsanları Anlamak, Bereket, Hayat Amacına Odaklanmak, Gücü Korumak
 • Kronos : Otorite, Yüksek Mevkiler, Zaman, Devlet, Sağlamlık, Yöneticilik, Hiyerarşi, Özgürlük, Koruyuculuk, Gücün ve Mevkinin Doğru/Yanlış Kullanımı, Kuşak Çatışması, Vasatın Üstü
 • Apollon : Hikmet, Anlayış, Denge, Yaratıcılık, Kehanet, Karanlıkla ve Kötülükle Başa Çıkmak, Şifa, İhtiyaç Duyana Yardım, Yüksek ve İlahi Bilinç, Bütünün En Yüce Hayrı, Aydınlanma
 • Admetos : Kilitlenmiş Konular/Enerjiler, Derinlik, Büyük Dönüşümler, Stabilizasyon, Sabitleme, Çarmıha Gerilme, Ağırlık Taşıyan Her Konu, Engeller, Atalet, Direnç, Depresyon, Sadakat
 • Vulkanus : Büyük Enerji/Güç Potansiyeli, Canlılık, Özgüven, Kudret, Şiddet Eğilimleri, Kaba Kuvvet, Dinamizm
 • Poseidon : Aydınlanma, Hikmet, İdealizm, Hassasiyet, Duyarlılık, Hayalgücü, Mistisizm, Derinlik, Hakikat, Ahlak, Netlik, Işığa Çıkmak, Anlayış, Sezgi
 • Plüto : Simya, Dönüşüm, Ölüm ve Ötesi, Bilinçaltı/Bilinçdışı İçerik ve Güçler, Korkular, Yenilenme, Yeniden Doğuş, Hırs, Takıntı, Kontrol, Güç, Yıkıcılık, Hakikat ve Mana Arayışı, Değişim, Başkaldırı, Karanlık Yönlerimiz, Günahların Dönüşümü
 • Eris : Çatışma, Devrim, Bireysel ve Toplumsal Kaos, Karanlıkla Başa Çıkma, Yıkıcı Enerji ve Güçler, Otokontrol, İntikam, Nefret, İsyan,
Like what you read? Give Ömer Melih Aksoy a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.