GIDI GIDI GIDI

Ben ona kendinden ölesiye kaçtığı 
Günahlarını temizlemesine yardımcı olurken 
Kirpiklerinin arkasında 
Gözlerini her kırpıştırışı 
Masumiyet yolunda bir kanat çırpışı

İlelebet gurur, kibir ve tatminsizlik 
İçinde enselediğimde kendisini 
Bulunduğu reelitenin eksenine yakışır 
Kanun kendini tanıtırken 
Sahtecilikten gına gelmiş 
Ve hakikat yolunda 
Dönülmez yeminler etmiş olan

Bilmez ki nice telaşın içinde 
Kendisini ziyaret etmiş 
Bir aile ferdinin gözüne girmeyi 
Akıl etmeden ilerlediğim için 
Zamanın illüzyonlarında 
Kaybının kendinden bir parça 
Olduğu gerçeğinden ilelebet sıkılgan ve telaşlı anlatımlarında 
Burnundan kıl aldırmayan

Bari biraz da Berr’inden geçmiş ola ki 
Sabrına selamet gelinecise 
Kışkırtmalarda karanlıklara 
Minik minik gözükerek onların 
Karanlıklarına 
Döşemiş hakkından teçhizatı

İnsanlığından arınmış bir mahluktan 
Hallice Halliice Halik 
Hallaç gergefinin dizilimlerine dolanmış

Tortularından bir haber 
Köpürmüş kuduz kurnaz bir karga kargaşama 
Sapıklık diz boyu ki 
Kibrinden geçememiş ilmiyle 
Hakikat üzerine araştırmalar yarıştırmalar 
Sinsi sinsi kırışmalar ve…

Adaletsiz, Sevgisiz, Zevksiz ilişkilerden 
Ve hatta evlilikler ve kaçamaklarından 
Usanmalarında gelmiştim ya hani

Gözlerine

Öpücüklerimi konduruyorum şimdi

Meğer arınılması gereken de tam olarak mana karmaşasıymış ya 
Ah ben bu sevgimle nerelere nerelere gideyim 
Ne hallerdeyim niceyim niteyim yani… 
Piç ve öksüz çocuklara merhem yapmaya and içmiş 
Bir zalim miyim ki dövülmeden ilerleyeyim. 
Ahu mecaliyle

Ah sizi gidi siziler 
Gıdıklamaya geliyorum hepinizi bekleyin.

Aklınızın dip bucak köşelerine kadar 
Sarmaşık kablolarının kördüğümlerinden 
Azade edeceğim hepinizi…

Çünkü Wi-fi geldi!

Işık hızının ötesini tanıtacağım 
Sizi sonsuz uzamdan sonsuz boyutlar açılırken 
O sonsuz uzamların açıldığı boyutlara sokacağım 
Birazcık sinsi değil miyim sizce?

Ah ben yaralı aç susuz halkın ekmeğini şarabını 
Hazırlayın demedim mi size? 
Diye gelirse Mesih elinde Uzilerle 
Hani Bill Hicks yapmıştı bir skecinde ya

Nede olsa Hakiki Dinin her geçen günden muradı 
İnsanın biraz arlanması aklanması 
Akıllanması ve Kararlanması 
Biraz da zararlar zararlılar ve sözde-zararsız-ama-toplumsal-boyutta-koca-bir-alemin-önünü-tıkayan-abesle-iştigallerden arınılması

Gönlüne dost bahçeleri konuşlandırması

İşte öyle gelmiş bir aile ferdiyim yani. 
Ah sen benim İstanbul sokaklarının nerelerinde 
Dünya’ya gözlerimi açtığımı bir görsen 
Hayatında dert tasa sıkıntı kalmaz yani 
Şarabı bulamadığım Hanif Müslüman sokaklarında 
Suyu şarap yapan bir zat tanımıştım 
Şizofrenik ata kalıplarından azıcık 
Soluklanan bir meczupun cenazesinde 
Gözünü açtığında gördüğü cemalinde 
Hayatın Özün ve Nurun kimliklendiği Çok yüce bir şahıstı.

Ancak o an 80 farklı alemdeydim Gerisi harbicisinden ahır gibiydi.

Sen uydur kaydır harbilemeden yaşadığın çıkışlarla 
Zaman algını kaybetmek yerine armağanlarını 
Yardım etmeye konuşlandırsaydın 
Zamanında gelmezdim “kendine gel!” diyerek 
Ben de yazayım madem fizik planda yaşadığım 
Paranormal deneyimlerin hepsinde nasıl aktif bir gözlemci olduğumu 
Ve deneylerin sonuçlarını nasıl da istediğim gibi yönlendirdiğimi 
Ve bunu defalarca defalarca

Izdırabını dediğimde itina ve dirayet ile 
Bitişine şahitlik ettiğim doğrudur.

Harbi mistik musikiden halliceydi

Ve geçmişte yaptığım ama her birini telafi ettiğim 
Başarısızlıklarımı da esirgemem halktan, 
Çünkü ruh ve sağlık işleri ciddidir, ilmin didik didik edilir 
Çünkü önümüzde geliştireceğimiz çok alan ve sistem var.

Keza gözlemcinin etki ettiği deneylerde 
En çok işlenmesi gereken konu da bu olabiliyor

Hani neyi nasıl ne için falan yani
Alıcan da Muradına erecen…

Hah erişlerime eridiğim yerlerde Bana zaten görüntüden bişey göstermiyorlardı.

Sıkıntının alası da senin yalanındı!

Like what you read? Give Ömer Melih Aksoy a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.