We zoeken warme kinderkleren

JES Opleidingen is op zoek naar warme kleren voor kinderen tussen zes maanden en veertien jaar oud. 
Hebben jullie nog volgende items op overschot?
-jassen
-handschoenen
-mutsen
-sjaals 
-schoenen

Laat het ons weten op opleidingen@jes.be of spreek een medewerker aan van JES Opleidingen. Je kan ze ook komen afgeven aan het onthaal van JES Brussel (maandag tot vrijdag van 9u tot 17u) te Werkhuizenstraat 3, 1080 Molenbeek. Wij zorgen dat ze bij de juiste kinderen terechtkomen.

Dank u.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.