789 งานเร่งกับ React Native (008)

สำหรับตอนนี้จะกลับมาทำ Drawer ที่หน้า Main เพื่อเป็นเมนูหลักในการไปหน้าต่างๆต่อไป

Install Package

เริ่มจาก เปิด Terminal หรือ Cmd.exe แล้วไปที่กล่องProject

หลังจากนั้นพิมพ์คำสั่ง Install react-native-drawer ได้เลย

npm i react-native-drawer --save

หลังจากติดตั้งเสร็จจะคล้ายกับด้านล่าง เป็นอันสำเร็จการติดตั้ง

Config Drawer

Import

เปิดไฟล์ NavigationMain.js Import Drawer จาก ‘react-native-drawer’

import Drawer from ‘react-native-drawer’

ต่อมาimport หน้า ControlPanel.js ซึ่งเป็นหน้าที่เราจะสร้างกันต่อไปเพื่อใช้ในการแสดงDrawer

import ControlPanel from ‘./ControlPanel’

สุดท้าย import icon มาใช้ตอนสร้าง ปุ่ม Hamburger button

import IconA from ‘react-native-vector-icons/Ionicons’;

Styles

ต่อมาจะมีตั้งstyle เพื่อให้Drawer ออกมาในรูปแบบที่ต้องการ

const drawerStyles = {
 drawer: { shadowColor: ‘#000000’, shadowOpacity: 0.8, shadowRadius: 3 },
 main: { paddingLeft: 3 },
}

Close และOpen Drawer

สำหรับการควบคุมการปิดและเปิดของDrawer มักจะตั้งเป็น functionไว้

closeControlPanel = () => {
 this._drawer.close()
 };
 openControlPanel = () => {
 this._drawer.open()
 };

render

ส่วน render ของเดิมจะเป็นแบบนี้

ทีนี้เราจะเอา Drawer มาครอบไว้เพื่อให้ทุกหน้าสามารถใช้งาน Drawer ได้

โดยDrawer จะประกอบไปด้วย

  • ref={(ref) => that._drawer = ref} เอาไว้อ้างอิงเวลาเรียก Drawer นี้
  • type=”overlay” เป็นการกำหนดประเภทของ Drawer
  • content={<ControlPanel closeDrawer={this.closeControlPanel} />} เป็นการกำหนดหน้าตาของDrawer ซึ่งตอนนี้เราจะสร้างไฟล์ ControlPanel แล้ว import มาใช้
  • tapToClose={true} คือการกำหนดว่าสามารถtapเพื่อปิดได้หรือไม่
  • panCloseMask={0.2} คือกำหนดความสัดส่วนของหน้าจอที่ใช้กับpanClose
  • closedDrawerOffset={-3} เป็นการ set margin ด้ายซ้ายตอนกำลังปิดDrawer
  • tweenHandler={(ratio) => ({ main: { opacity: (2 — ratio) / 2 } })} เป็นการกำหนดเรื่องการทำAnimationของDrawer

LeftButton

ต่อมาจะทำการสร้างปุ่มซ้ายบน(Hamburger button)เพื่อกดเปิดDrawer

โดยสร้าง function แล้วเก็บไว้ในตัวแปร createLeftButton โดย function มีการใช้ TouchableHighlight เมื่อกดแล้วเรียกจะไปเรียก function openControlPanel() และมีการแสดงผลเป็น icon ios-menu ขนาด 32

หลังจากนั้นนำมาเรียกใช้ใน Scene ที่ต้องการให้แสดง โดยใช้คำสั่ง

renderLeftButton={createLeftButton}

Create Drawer Content

ต่อมาเราจะมาสร้างไฟล์ControlPanel.js ที่ถูก import ใน NavigationMain ไปแล้วในข้างต้น

เริ่มต้นสร้างไฟล์ ControlPanel.js ในกล่อง components

import

ในส่วนimport มีการใช้งาน Component จาก react-native และ react

import React, { Component, PropTypes } from ‘react’;
import {
 ScrollView,
 StyleSheet,
 Text,
 TouchableOpacity,
 View,
} from ‘react-native’

Class

ในส่วนของclass มีการใช้ propTypes เพื่อรับ function จากหน้า NavigationMain มาเรียกใช้งาน

และมีการใช้ปุ่มกดเพื่อปิดDrawer อย่างง่ายๆดังด้านล่าง

Style

style กำหนดส่วนต่างๆของDrawerตามด้านล่าง

Codeฉบับเต็ม

Run

ต่อมาทดลองRun ดูจะได้ผลดังด้านล่าง

ครั้งต่อไปเราจะมาแต่งหน้าตาและทำเมนูใน Drawer กันต่อครับ