789 งานเร่งกับ React Native (Xcode&Android Studio)

สำหรับตอนนี้เราจะมาเข้าใจวิธีการเปิดProject RN(React Native) ด้วย Xcode กับ Android Studio กันลุย…

เริ่มแรก

เปิด Terminal หรือ Cmd.exe แล้วไปที่โฟลเดอร์Project หลังจากนั้นRun คำสั่ง

react-native start

หลังจากนั้นเลือก XCode หรือAndroid Studio เพื่อเปิดProject ได้เลย

Xcode

ขั้นแรกเข้าไปที่โฟลเดอร์ของProject จะเจอโฟลเดอร์ ios เมื่อเข้าไป ให้เปิดไฟล์

.xcodeproj หรือ .xcworkspace

หลังจากเปิดไฟล์ รอสักครู่ ตัวโปรแกรม Xcode จะเปิดProject ให้

หลังจากนั้น สามารถทำงานผ่านXcodeได้เหมือนปกติ เช่น Upload App ขึ้น AppStore

Android Studio

เปิดโปรแกรม Android Studio ขึ้นมาแล้วเลือก open an existing Android Studio project

หลังจากนั้นเลือกที่โฟลเดอร์ android ที่อยู่ภายในของโฟลเดอร์ Project

รอสักครู่ จะขึ้นหน้าต่างแจ้งเตือนดังภาพ ให้เลือก Don’t remind me again for this project

หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างแจ้งเตือนอีกอันดังภาพ ให้เลือก Don’t remind me again for this project

ต่อมาให้รอจน Gradle build เสร็จก็เป็นอันเรียบร้อย ก็จะสามารถทำงานผ่านAndroid Studioได้ เช่น Build APK

Like what you read? Give olDuelo a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.