อยากเป็น Data Scientist ต้องทำอะไรบ้าง ตอนที่ 2 สิ่งที่ควรฝึกให้เป็นนิสัย

จากตอนที่แล้ว ผมได้พูดถึงเรื่องงานทั่วๆไปของ DS กันไปแล้ว เพื่อให้รู้จักกันมากขึ้นว่าจริงๆแล้ว DS ทำงานอะไรกัน ใช่อย่างที่คิด ที่ได้มาหรือไม่

วันนี้อยากพูดถึงเรื่อง สิ่งที่ผมคิดว่า เป็นนิสัยที่ดี ที่ผมได้พบเจอจาก DS เก่งๆทั้งในทีทำงาน และ นอกที่ทำงานครับ

 1. ชอบตั้งคำถาม
  อันนี้น่าจะเป็นพื้นฐานของ DS และคนที่อยากเป็น DS ทุกคนเลยครับ คือ การตั้งคำถาม เพราะหัวใจของงาน DS นั้นคือการตั้งคำถาม และ หาคำตอบที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
  นอกจากจะตั้งคำถามกับธุรกิจแล้ว DS ควรจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองด้วยว่า model ที่เราทำตอนนี้ดีหรือยัง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาครับ
 2. ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งในสายอาชีพตัวเอง และ นอกสายอาชีพ
  นอกจากที่ DS จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับ DS อย่างเป็นประจำแล้ว (ศึกษา Use-case หรือ เทคนิคใหม่ๆ) DS นั้นยังมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนงานนอกสายอาชีพอีก เช่น จะทำงาน DS เพื่อช่วย marketing ก็ต้องเรียนรู้เรื่งอ marketing ให้ดีประมาณหนึ่ง
  ซึ่งจำเป็นมากๆว่า ใครอยากจะมาทำงานด้านนี้ ต้องมีความชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา
 3. ตอบคำถามด้วยตัวเลข
  อันนี้อาจจะแปลกซักหน่อย แต่ DS นั้นต้องตอบคำถาม ด้วยคำตอบที่ชัดเจน และ พิสูจน์ได้ (เราเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับ!) คำตอบประเภทที่ว่า คิดว่าดี , น่าจะดี, หรือ ดีมาก นั้นไม่อาจเป็นคำตอบที่ยอมรับได้
  คำตอบที่ดีนั้นควรจะต้องตอบ เช่นว่า model เรามี accuracy อยู่ที่ 90% โดย10%ที่ทำนายผิดพลาดมักเกิดจาก class A 40% อะไรแบบนี้ครับ
 4. แม้จะต้องตอบเป็นตัวเลข แต่ต้องอธิบายให้รู้เรื่องด้วย
  DS มักจะต้องเป็นคนอธิบาย เรื่อง model ที่ตัวเองทำมาให้ทาง business เข้าใจด้วย ดังนั้นการตอบแบบข้อ 3 อาจจะทำให้คนที่อยู่สายtechnical นั้นเข้าใจ แต่พอไปอธิบายฟังbusiness นั้นกว่า 70% งงแน่นอนครับ
  ดังนั้น DS ที่ดีต้องอธิบายเลขให้เป็นภาษามนุษย์ให้รู้เรื่องด้วย
 5. ชอบคิด และ วิเคราะห์
  อันนี้คงไม่ต้องอธิบายเยอะ…..เราต้องอยู่กับการวิเคราะห์ตลอดเวลา

ลักษณะนิสัยทั้ง 5 ข้อนี้ผมคิดว่าเป็นลักษณะนิสัยหลักๆที่ดีของ DS เก่งๆครับผม