Khay GN là gì, tên gọi khay inox gn

Khay inox GN là gì? tên gọi khay GN inox

Khay inox có các kích cỡ khác nhau, được dùng nhiều trong các bếp nhà hàng, quầy tiệc buffet, quầy phục vụ thức ăn, khay đựng kem, khay đựng trái cây, khay đựng bánh… và ngày nay khay loại này trở nên khá phổ biết với nhiều tên gọi khác nhau như: khay GN, cong inox, khay inox sâu lòng, khay inox đựng thức ăn tiệc buffet, khay inox chữ nhật, khay đựng thực phẩm, khay kem… và tên gọi phổ biến hơn cả là khay GN. Vậy khay GN là gì? Tên gọi bắt đầu từ đâu và lịch sử ra đời như thế nào? Mời các bạn tìm hiểu nhé!

Khay GN được viết tắt từ Gastronorm Pan Sizes, tuy nhiên từ gốc nguyên bản được dịch “trại nghĩa” là: “những loại khay dành cho người sành ăn”. Và từ Gastronorm cũng là xuất phát từ gốc là người sành về ẩm thực.

Mời các bạn xem tiếp tại đây==>

Like what you read? Give Mr Artificial Intelligence a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.