Bá đạo với những cách troll mật khẩu facebook

Bảo vệ mật khẩu facebook luôn là việc khiến người dùng lẫn nhà phát hành rất đau đầu. Đối với nhà phát hành, bảo mật tốt hơn tức là nhiều bước hơn và khiên người dùng mệt mỏi hơn. Đối với người dùng, mật khẩu dài quá thì dễ quên, ngắn quá thì dễ lộ. Nhưng, cũng có những người tạo rất các cách troll mật khẩu facebook cực bá đạo khiên những hacker dù có hack được mật khẩu cũng ngán ngẩm cười trừ.

Bên cạnh việc học cách đổi password facebook hay tìm hiểu về các bảo mật cấp độ hai của facebook, người dùng cũng thường xuyên tìm hiểu về các cách lấy lại tài khoản khi bị mất một cách nhanh chóng. Nhưng, việc nghĩ ra những mật khẩu độc, lạ, chất cũng là một phương pháp bảo mật facebook để đối phó với những tay hacker hàng gà hoặc những kẻ chỉ thích lần mò thử password facebook dựa vào thông tin của bạn.

Xem thêm: http://facebook.vnseosem.com/cach-lay-lai-mat-khau-facebook-khi-bi-mat.html

Những cách troll mật khẩu facebook cực kỳ bá đạo.

Dưới đây là một số mật khẩu facebook hài hước, bá đạo mà bạn nên xem xét học tập

Troll người nghe:

taoquenmatkhauroi

matnickroi

taolammatnickroi

taokonhopassdau

dailamkhongnhoduoc

và còn vô số bạn có thể tự nghĩ ra

Bá đạo tàn bạo:

tukhongdenchin

motdenchin

khongcopass

passnhutaikhoan

tamsomot

Mật khẩu kết hợp cả chữ lẫn số và ký tự khiến cả hacker xịn cũng đau đầu.

vietnam123!@#

anh#hayem#

den3taocungkhongnhoduoc

doitaonghi3phut

Vừa rồi là một số các ví dụ về cách troll mật khẩu facebook, bạn hoàn toàn có thể dựa vào để tự nghĩ cho mình những cách đặt mật khẩu bá đạo hơn troll hơn và cũng phức tạp hơn nữa.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.