Duong Dai Nghia Company

Dương Đại Nghĩa blog là một website truy cập miễn phí, được thành lập vào tháng 3 năm 2016. Đây là nơi chia sẻ những thông tin, kiến thức hữu ích nhất đến với người dùng. Dương Đại Nghĩa blog được điều hành bởi nhà sáng lập cùng tên với trụ sở đặt tại Hồ Chí Minh, Việt Nam.