Làm âm vật tự chế tại nhà

Khi nam giới tự sướng là vô cùng an toàn để giúp mang lại được sự cảm nhận tình dục giống như đang được quan hệ thật sự. Bạn sử dụng an toàn và có thể làm việc thăng hoa, sử dụng an toàn để giúp mang lại được nhiều sự mới lạ, bạn có thể làm dễ dàng để giúp tạo được sự cảm nhận được tình dục thăng hoa sử dụng an toàn chỉ cần những vật dụng có trong nhà là có thể làm được. Chỉ cần làm một âm vật tự chế tại nhà để giúp cải thiện nhu cầu tình dục cho nam giới.

Âm vật giả tự chế tại nhà

Để thực hiện âm vật giả mềm mại giống như thật thì bạn lựa chọn các sản phẩm làm tình như thật. Bạn có thể sử dụng một chiếc khăn để tạo được một cái lỗ và sử dụng gel làm trơn âm vật để giúp có được một âm vật giống như thật vậy. Sử dụng tạo được cảm nhận thăng hoa cực kỳ thú vị. Hình dáng làm tình để giúp làm cho các quý ông lên đỉnh.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated 24h Dương vật giả’s story.