Hoe om meer effektief te kommunikeer.

Dit gaan alles oor gevoel.

Ek is besig om Carmine Gallo se boek Talk Like TED te luister.

Die boek is vol insigte oor kommunikasie wat hy gekry het deur die beste sprekers en hulle praatjies te studeer.

As jy nie vertroud is met TED nie laat ek verduidelik.

TED is ñ akroniem wat staan vir Technology-Education and Design.

Dit is ñ konferensie formaat waar sprekers 18 minute het om hulle sê te sê oor idees wat verband hou met die drie temas in die akroniem. Die konferensie vind plaas reg oor die wêreld met duisende sprekers wat in verskillende wêrelddele deelneem aan hulle eie TED konferensies.

Baie van die praatjies is op YouTube beskikbaar en van hulle het miljoene views.

Die rede hoekom ek die boek luister is omdat ek belangstel in kommunikasie en omdat ek graag wil ontwikkel as kommunikeerder.

Een van die opvallendste dele van die boek is wanneer Gallo die drie elemente van oortuiging uitlê.

Hy skryf dat wanneer jy iemand wil oortuig daar drie areas is wat. belangrik is om te teiken. Die drie areas is deur Aristotel, wat baie erken as die vader van moderne kommunikasie, opgestel.

Die drie areas is Ethos, Logos en Pathos.

Nee, dit is nie die name van drie kusdorpe in Griekeland nie, maar drie terme van oorweging.

Ethos is die oorweging op grond van geloofwaardigheid op grond van kundigheid en respek.Die oorweging rus op jou kennerskap of die persepsie van kennerskap wat ander van jou het, hier gaan dit alles oor wat jy al reg gekry het as bewys van die waardigheid van wat jy sê.

Logos rus op die logika van jou argument, feite en data is die hoof spelers in die area, hoe meer daarvan jy het en hoe meer logies dit, dit wat jy te sê het laat lyk hoe beter.

Pathos is ñ ander dier as Ethos en Logos want pathos se natuur is amper die teenoorgestelde daarvan.

Pathos gaan oor die emosionele trekkrag van jou argument.In Pathos gaan dit meer oor hoe jy iemand maak voel as wat jy hulle laat verstaan.

Gallo het so ver gegaan om van die top TED praatjies te analiseer , die wat meer as 5 miljoen views het, vir die verhouding van Ethos, Logos en Pathos in hulle.

Wat sy navorsing gewys het was ongelooflik.

Die suksesvolste praatjies het elk ñ mengsel gehad van Ethos, Logos en Pathos maar die oorwegende patroon was dat hulle almal meer as 60% Pathos argumente gehad het met Ethos en Logos wat die res daarvan beslaan het.

Die implikasie vir my en jou is om te verstaan dat wanneer ons iemand wil oortuig, ñ suksesvolle praatjie wil lewer of net beter gesprekke wil hê, dit raadsaam sal wees om seker te maak dat ons al drie areas inkorporeer, maar seker maak dat die emosionele narratief daarvan meer prominent is.

Om meer effektief te kommunikeer beteken om ander te vereenselwig met jou woorde en die idees agter hulle, deur Pathos te inkorporeer vergroot jy die potensiële slaankrag agter jou woorde.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Duplessis Janse van Rensburg’s story.