Ingeteken.

Waarop is jy ingeteken?

Ons bly jou al twee jaar in die huis wat ons huur en vir elke maand van daardie twee jaar beland daar klokslag ñ tydskrif in ons posbus waarop die vorige eienaar op ingeteken was.Die tydskrif is goed saamgesit maar omdat ons nie daarop ingeteken is nie, is die waarde daarvan min.

Jy heg waarde aan waarop jy inteken.

Ek het agt YouTube kanale waarop ingeteken of subscribed is, elke dag as ek die App oopmaak verskyn die kanale waarop ek ingeteken is se nuwe videos bo aan die lys, ek is dus nie net ingeteken op ñ kanaal nie, ek is vasgemaak aan ñ sekere tipe invloed.

Dit waaraan ek ingeteken is, sal my beïnvloed

Elke oggend as ek my epos nagaan is daar werkspos én nuusbriewe waaraan ek ingeteken het en ook waarin ek nie ingeteken het nie maar bloot outomaties by die intekenlys gevoeg is toe ek ñ elektroniese diens gebruik het.Die nuusbriewe wat ek op ingeteken het hou my op hoogte van temas waarin ek belangstel, die wat ek nie op ingeteken is nie, pla my, en ek is vinnig om die unsubscribe knoppie te druk.

Ek gaan nie automaties ontteken word nie, ek moet intensioneel unsubscribe.

Ek het direk na matriek kaap toe gegaan en was nog net weer oor vakansietye vir kort besoeke in my tuisdorp.In die vakansie tye loop ek elke nou en iemand raak wat saammet my in die skool was.Dit is soms ñ eienaardige ervaring want ons probeer twaalf jaar terug se grappies vertel en default op mannerisms van daardie tyd op mekaar, met matige sukses, want dit is nie meer relevant nie, ons is nie meer ingeteken op ons 18 jarige self nie, daardie subscription het làánkal al verval.

As ek vashou aan dit wat nie meer relevant is nie kan ek omring word deur gesprekke wat uit pas uit is met wie ek word.

Ons was vir ñ ruk lank ingeteken op Netflix, die diens se versameling van media was indrukwekkend en ons het aanvanklik baie daarvan gebruik gemaak.Na maand ses, toe die hype bedaar het het ek die lidmaatskap gekanselleer.Die redes?, ons het alles gekyk wat ons wou en daar was nie meer flieks of reekse wat ons aandag getrek het nie èn die subskripsie prys het saammet die rand dollar wisselkoers verander, dit het te duur geword.

Soms vereis die lewe dat ons eerlik moet wees oor die sin daarin om ingeteken te bly by sekere dinge en ook die koste daaraan verbonde.As ons wys is kyk ons na beide die bankstaat van ons harte en die trajek van ons verstand.Wanneer ons dit ignoreer ignoreer ons nie net ñ booskap nie ons druk die re-subscribe knoppie op ñ diens wat ons nêrens heen neem nie.

My wens vir jou is dat jy oop oog sal loop deur die lewe as intekenaar, sodat jy sal weet wanneer om in te teken, hoekom jy inteken en wanneer jy daardie intekenskap moet kanselleer.

Teken in waar dit saakmaak, unsubscribe waar dit seermaak, niemand kan dit namens jou doen nie!.

Like what you read? Give Duplessis Janse van Rensburg a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.