คำวิจารณ์จากลูกค้าถึงผู้ขายเรือยาง

เสร็จอย่าคิดเด็ดขาดที่จะวางมันลงแล้วก็เดินหนีกล้องคอนเป็นสิ่งที่รับไม่ได้เลยในครอบครัวของเขาไอน์สไตน์ในวัยหนุ่มเป็นคนที่พึ่งตัวเองได้แล้วช่างคิดชอบเรียนรู้โดยขายเรือยางพร้อมเครื่องสมัครใจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงสร้างบ้านจะไปละก.. ฟ้าที่ซับซ้อนเค้าไม่ชอบโรงเรียนตอนแรกกูคิดว่าเขาโง่เขาชวนาในการแก้โจทย์เลยจนกูคิดว่าเขาหัวชาแจ๊สเค้าคิดว่าจะทำยังไงหาวิธีที่ดีกว่าการแก้โจทย์ที่หรือกันรถไอตอนนั้น

การในกรณีของไอน์สไตน์ดีนะครับสุรินทร์ปลูกฝังในตัวเคารพผมจะเป็นจะต้องทำงานอะไรก็ต้อมจนกว่าจะเสร็จอย่าคิดเปิดคอที่จะวางมันลงแล้วก็เดินหนีกล้องคอนมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้เลยในครอบครัวของเขาไอน์สไตน์ในวัยหนุ่มเป็นคนที่พึ่งตัวเองได้และช่างคิดชอบเรียนรู้โดยสมัครใจโดยจะใช้เวลาหลายชั่วโมงสร้างบ้านจากไพ่และการจดศึกษาที่ซับซ้อนเค้าไม่ชอบโรงเรียนตอนแรกกูคิดว่าเขานั้นโง่ชรานะในการแก้โจทย์เลขขายเรือยางจนถูคิดว่าเค้าหัวช้า 8 คิดว่าจะทำยังไงหาวิธีที่ดีกว่าการแก้โจทย์ที่หรือคือไอดตอนนั้นเรียนไม่เก่งที่จริงประเด็นที่เจ๋งมากเค้าก็ไม่ชอบพิชคณิตเลยขอคณิตฟิสิกส์คณิตตรวจสอบตรีโกณมิติเรขาคณิตขั้นสูงต้องชัดเจนจะไปเที่ยวสอดเข้าไปพี่เกลียดเอมและเมื่อไอน์สไตน์ได้

วางระเบียบปี 1816 ออกจากบ้านเข้าเรียนที่ผลิตเทคนิคแต่งตามรัฐสวิสไม่สุริที่ 9 พระขันธกุฟิสิกส์หลักนิติศาสตร์ที่นี่เองเป็นระบบโลกเสรีทางปัญญาได้พบผู้หญิงอีกด้วยผู้หญิงเรือยางตกปลาทะเลดำรงรักษ์เขาเพราะว่าเขาหน้าตาดีมากเขาวิลัดดาของกวีรู้ว่านักดนตรีวาดนักเขียนมากกว่าจะเป็นนักวิททยาศาสตร์ที่บริเทคนิคมีเอลฟ์ไต้หวัน 7 ปีประเด็นหลักและสามีแต่ว่ามาริจะเป็นจะตายภิสิทธิ์จากเซอร์เบียและกว่าเค้า 4 ปีพสวยมากไอน์สไตน์เราต่อมาว่าตากล้องเธอดึงดูดเค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ร้อนแรงขึ้นเรือยางท้องไฟเบอร์รวดเร็วและ Y style จะมี 8 ของตัวเองไว้บังหน้าที่จริงแล้วพวกเขานั้นอยู่ด้วยกันพวกเขาเป็นคู่กันว่าเป็นผู้หญิงมันอุดมลักษณ์ 43 มิได้ว่ามันจะเป็นภาษาเบสิกจากเซอร์เบียและแกว่าเขา 4 ปีพสวยมากไอน์สไตน์เราต่อมาว่าตากล้องเธอดึงดูดเค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ร้อนแรงขึ้นรวดเร็วไอน์สไตน์จะมี 8 ของตัวเองไม่บอหน้าที่จริงแล้วพวกเขานั้นอยู่ด้วยกันพวกเขาเป็นคู่กันแล้วก็เป็นผู้หญิงมะมาดอมากเทชั่นรอดมาแล้วก็ชัดเจนเป็นผู้หญิงที่กำลัง 12 ประหยัดดอยู่ปนเปื้อนเรือยางมือสอง ภูเก็ตศตวรรษเมื่อ 100 ปีก่อนหรือว่าไม่ปกติมาก ๆ ไม่ว่าที่ไหนในโลกนี้เรียกว่าเป็นนักฟิสิกส์ที่เก่งมาก ๆ พวกเขากลายเป็นคนคนเดียวกันจนี่ละ Darlie บุคลิกเป็นอย่างนั้นและช่วยพวกเขาที่ 3 หน้า

duratin tion

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store