เรือยาง ราคาถูก คุณภาพดี หาซื้อได้ที่ไหน

อันนี้คู่แข่งของคุณเนี่ยทำอะไรได้ดีล่ะและคู่แข่งของคุณทำอะไรได้ดีล่ะงงที่ 3 วงที่ 3 ได้อ่ะวอทเดอะคลาสเมื่อวันลูกค้าของคุณและองการอะไรลูกค้าต้องการอะไรคราวนี้เรือยางมือสองไม่เอาคราวนี้ถามว่าเราควรจะอยู่ระหว่าง. ไหนก็จุดหมายจุดที่เราควรจะอยู่นะอธิบายฟังมนี้ดึกออกจากนิดหนึ่งครับโอเคนะอย่างนี้ทำเป็นติ๊กถูกเค้าเรียกว่าเซลล์นะถ้าเป็นติ๊กผิดผมเรียกว่าโรเซลล์

คู่แข่งของคุณก็ทำให้ดิฉันกันแต่ลูกค้าไม่ต้องการทำประวัติมั้ยไม่ปวดแสดงว่าคุณผลิตสินค้าขึ้นมาเรียกคุณไม่ไม่ไม่ได้สนใจเลยว่ามันตรงกับความต้องการทางตลาดหรือเปล่าคุณ ขึ้นมาให้มันให้มันเสร็จเสร็จไปโทรเลขให้มัน b มีไหวพริบออกมามะเร็งแปลว่าคุณรู้จักคู่แข่งกะลังต้องการอะไรคุณผลิตเรือยางเป่าลมขึ้นมาหรืออะไรคุณผลิตโดยที่คุณเป็นความต้องการของลูกค้าเลยอย่างนี้ยังไงก็ไม่ว่าอะไรเขยนะแล้วนะเจ้นะขอต่อไปตัวนี้อ่ะตัวนี้อ่ะนี่อะไรลูกค้าต้องการและลูกค้าต้องการนะและลู่คู่แข่งของคุณผลิตใจดีงงมั๊ยคือคู่แข่งคุณทำได้ดีมากเลยก็คือบริสินค้าขึ้นมาโป๊ะโป๊ะงตามความต้องการของลูกค้าไปไปเลยว่าไงคู่แข่งโคตรเก่ง Google คนเก่งแต่เถาบิ๊กมะกันลูกค้าไหมมีสาย Internet ผมเรียกว่า

แสดงว่าคุณผลิตสินค้าขึ้นมาเนี่ยเรือยาง ราคาคุณไปไหนไม่ได้สนใจหรือว่าคอนตรงกับความต้องการทางตลาดหรือเปล่าคุณแค่ผลิตขึ้นมาให้มันให้มันเสร็จจะไปทะเลบี๋นั่นเองอันนี้ปริมาณจะนิ่งแต่ว่าคุณรู้จักกันเป็นหลักแห่งการอะไรคุณผลิตขึ้นมาหรืออะไรคุณผลิตตนิคุนเป็นความต้องการของลูกค้าเลยอย่างนี้ยังไงก็ไม่รู้ทีละนิดเขยนะแล้วนะ 7 นะขอต่อไปโตนินัตัวนี้อ่ะนี่อะไรลูกค้าต้องการและลูกค้าต้องการนะและลู่คู่แข่งของคุณผลิตขายเรือยางพร้อมเครื่องใจดีโนมั้ยคือคู่แข่งของคุณธรรมได้ดีมากเลยก็คือบริสินค้าขึ้นมาโปะตรงตามความต้องการของลูกค้าไปไปเลยว่าไงคู่แข่งโคตรเก่งคุณเป็นคนเก่งแต่ทว่ามีความต้องการลูกค้าไหมมีสาย Internet ผมเรียกว่าไม่คินวดแผนเด้อก็คือมีคนค้นหาใน-แบนเนอร์ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วและเป็นเดียวกันคู่แข่งก็ไม่ทำเคยไหมเหมือนเรากดในคีบอร์ดแผ่นเด้อเจอคิดว่าที่ดีและเราก็รู้สึกว่าเรามีแอคชั่นมีความชอบมีความเชี่ยวชาญกสินค้าตัวแน่นและเราก็ทำให้ลูกค้าได้ดีลักษณะนี้: จังหวัดมากแต่ต้องภาวนาว่าคู่แข่งเราก็ไม่เคยทำเช่นเดียวกันและลักษณะนี้เปรียบเสมือนเปรียบเสมือนแล้วก็บอกว่าอาจารย์ธุรกิจอะไรในโลกนี้ก็มีคู่แข่งทำอยู่แล้วประเด็นมันอยู่ที่นี้นะประเด็นมันอยู่ที่คู่แข่งของคุณนะเก่งหรือไม่เก่งโฟกัสหรือไม่โฟกัสธุรกิจตัวนี้ราคาเรือพลาสติกแล้วคนบอกไม่มีโบรกเกอร์ไม่ร้อมีสิ ๆ ยังไงผู้นำธุรกิจวันนี้คนขายของปุ๊บคุณขายได้ดีพรุ่งนี้คุณพ่อว่าคุณมีอีกธุรกิจนึงที่น่าจะขายได้ดีปนี้นะน่าจะขายดีแปลเป็นไทเห็นคนอื่นทำ

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store