ข้อคิดก่อนลงมือเลือก ขายเรือยางมือสอง

เราจึงแนะนำมาพูดคุยกับวิชาบ้านหลังนั้นเป็นทาวน์เฮ้าส์ขนาด 2 ห้องนอนประกาศขายที่ 42,000 เหรียญในขณะที่บ้านเดียวกันหลังนขายกันที่ 65,000 เรียนวิชาตื่นเต้นมากเขาสะเทือนใจซื้อบ้านหลังนั้นเดินทางกลับบอสตันไป 2 สัปดาห์ต่อมาในนาทมบอกว่าริชาร์ดเปลี่ยนใจไม่ซื้อบ้านหลังนั้นแล้วผมจะรีบติดต่อขายเรือยางมือสองไปหาเค้าก็สอบถามเหตุผลริชาร์ดบอกว่าเค้าลองคุยกับเพื่อนบ้านและได้รับคำแนะนำว่าไม่น่าลงทุนเพราะเสี่ยงเกินไปผมถามภิชาติว่าเพื่อนบ้านคนนั้นเป็นนักลงทุหรือเปล่าเขาตอบว่าไม่ใช่ผมจึงถามว่าแล้วคุณจะไปเชื่อเค้าทำไมวิชาได้ตรตอบอ้อมไปอ้อมมาอ้างเหตุผลไปมามากมายก่อนที่จะบอกว่าเขายังไม่พร้อมลงทุนในตอนนี้สองสามปีต่อมาอสังหาริมทรัพย์ในฟินิกซ์กลับมาคึกคักอีกครั้งบ้านหลังเล็ก ๆ เล็กยังสามารถปล่อยเช่าได้ในรา

ปวดทุกคนที่แย่ก็คือจบไก่น้อยดันเป็นผู้ชนะในขณะที่โอกาสและอิสระภาพเป็นผู้แพงอีสัตัวอย่าง 1 กมเป็นคน 1 ที่ไม่เลือกลงทุนในเงินฝากหรือที่เรียกว่าสติเกดอ๊อฟจัดโพสิแต่มีเงินบางส่วนลงทุนในใบรับรองสิทธิ์การเป็นเจ้าหนี้ทางภาษีที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 16เปอร์เซ็นต์ต่อปีซึ่งดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารขายเรือยางเป่าลมให้ตอนนี้อยู่มาในบรับรองสิทธิ์ดังกล่าวเป็นลองที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันและมีกฎหมายคุ้มครองซึ่งถือว่าดีกว่าฝากเงินกับธนาคารและเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยแต่มีสภาพห้องพักแต่สภาพคล่องดังกล่าวก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการลงทะเบียนฝากระยะเวลา 2 ถึง 7 ปีหลายครั้งที่ผมเล่าให้คนรู้จักฟังว่าผมลงทุนในใบรับรองสิทธิ์เพื่อนเพื่อนโดยเฉพาะผลที่ลงทุนในบัตรเงินฝากจะบอกผมเสมอว่า

เป็นคน 1 ที่ไม่เลือกลงทุนในเงินฝากหรือที่เรียกว่าสติพี่เกดอ๊อฟจัดโพสิแต่มีเงินบางส่วนเรือ ยาง ติด เครื่องยนต์ลงทุนในใบรับรองสิทธิ์การเป็นเจ้าหนี้ทางภาษีที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 16เปอร์เซ็นต์ต่อปีซึ่งดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารไอตอนนี้อยู่มากในบรับรองสิทธิ์ดังกล่าวเป็นลองที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันและมีกฎหมายคุ้มครองซึ่งถือว่าดีกว่าฝากเงินกับธนาคารและเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยแต่มีสภาพคล่องต่ำแต่สภาพคล่องดังกล่าวก็ไม่แตกต่างอะไรกับการลงทุนในเงินฝากระยะเวลา 2 ถึง 7 ปีหลายครั้งที่ผมเล่าให้คนรู้จักฟังว่าผมลงทุนในใบรับรองสิทธิ์เพื่อน ๆ โดยเฉพาะคนที่ลงทุนในเงินฝากจะบอกผมเสมอว่ามันเป็นเรือยางติดเครื่องการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปและไม่ควรลงทุนแบบนั้นผมถามว่าคุณเอาคำแนะนำนะคะมาจากไหนคุกเข่าก็จะตอบว่าจันทร์ ¬ ศาลการลงทุน

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store