Wat is het beste app development framework? Wat is het verschil tussen Hybrid, Native of Webapp development? Samen met de klant bekijken we bij Dutch Coding Company altijd welk framework het beste aansluit bij de specifieke wensen. Steeds vaker komen wij hierbij op Flutter uit, het nieuwe framework van Google gemaakt om razendsnel apps van topkwaliteit te maken. In dit artikel gaan we in op de verschillende frameworks met hun voor- en nadelen.

Lees hier het volledige artikel →

Image for post
Image for post
Image by Filip Smid from eMan

Lees hier het volledige artikel →


Als ‘bedrijfshobby’ doen wij regelmatig mee aan hackathons en vallen vaak in de prijzen. We delen graag onze beste tips en tricks over hoe je in korte tijd mooie concepten realiseert.

Image for post
Image for post

Door Bas Schleijpen, founding partner van Dutch Coding Company en hackathon fanaat. Met dank aan Nick Verbeet, Jermain Miedema en Aypril Zaan voor extra suggesties.

Hackathons: competities waarbij je in korte tijd (24 of 48 uur) een nieuw, innovatief concept ontwikkelt met een werkend prototype. Vaak gaan de challenges over belangrijke, actuele thema’s (zoals klimaat, kansgelijkheid of health) of over het toepassen van de nieuwste technieken. Tijdens de challenge werk je met je team non-stop door om…

Lees verder op DutchCodingCompany.com…


I’ve had the privilege of learning how to code at an early age of 12. Our mission now: enabling today’s children to get this chance as well.

At any given moment and any given location on this world, a quick glance around you will undoubtedly show at least one aspect which has been affected by technology. To be a rather specific: affected by software. Even if it were the groceries you just paid for (by card), the carefully calculated flight path of an airplane flying over or the fading EDM music playing in the background: if it wasn’t for software, our world would be a completely different…

Continue reading at DutchCodingCompany.com…

About

Dutch Coding Company

Een web & app projectstudio met striking impact (Eindhoven, NL) — www.dutchcodingcompany.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store