Dit is het slecht verhulde nazi-gedachtegoed van Thierry Baudet
Sander Philipse
4418

Het feit dat je afgeserveerd wordt als je over verschillen tussen genetische groepen praat zegt meer over onze politiek correcte cultuur dan over de wetenschappelijke validiteit.

Rassenleer is niet meer van deze tijd. Net zoals vele hypotheses in sociale wetenschappen onderbouwd worden met gekwantificeerde vragenlijstjes en het coderen van antwoorden op open vragen eigenlijk ook niet meer van deze tijd is.

Wetenschap veranderd constant. In de zoektocht naar data gaat er veel fout. Zowel bij rassenleer als bij pak hem beet studies over seksistische ijsbergen is de motivatie voor de studie (een ideologie) belangrijker dan de vindingen.

Gelukkig weten we onderhand een stuk meer over onze genen. Hopelijk vinden we ook een oplossing voor anti positivistische ‘onderzoeken’ over belangrijke vraagstukken.

Het lezen van een boek wat invloed heeft gehad op een nogal belangrijke periode in onze geschiedenis is juist een teken van doortastendheid. De enige manier om Baudet voor nazi uit te maken is door middel van vage verbanden trekken, zoals je hier gedemonstreerd hebt. Mijn vader had Duitse propaganda boekjes juist om aan zijn kinderen te laten zien hoe het in die tijd ging.

Er is een tendens bij linkse mensen om alles wat betrekking heeft op ras direct van de hand te doen als racisme. Dit is gewoon hetzelfde als christenen die wetenschap ontkennen en dogmatische nonsense roepen. Ze kunnen een boek lezen over Ghengis Khan en quasi objectief meegaan in de overwegingen van de schrijver; de tijdgeest, de geopolitieke realiteit etc. Maar owee als we tornen aan het politiek correcte geloof van de status quo.

Etnocentrisme is een realiteit. Hoe we daarmee omgaan moet een discussie zijn. Mensen afserveren als nazi gaat niet lang goed. Laat die frames los en kom met argumenten.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated DuxMerda’s story.