NODE.JS nedir?

Açık kaynaklı, sunucu tarafından çalıştırılan ve ağ bağlantılı uygulamalar için geliştirilmiş bir çalıştırma ortamıdır. Javascript kullanılarak geliştirilir.

Javascript’in sağladığı en önemli avantaj; non-blocking I/O (bloklanamayan G/Ç — Eş zamanlı G/Ç) imkanıyla yüksek veri aktarabilmesidir.

V8 Engine: Javascript kodlarını yorumlamasını sağlayan motor.

JS On Server Side: Javascript kodları sunucu tarafından çalıştırılır.

Single Thread: Her Bir request için arka tarafta thread oluşturur.

Node.js, olaya dayalı asenkron fonksiyonlar üzerine kurulmuştur.

Bir olay (event) çevrimi (Loop), Girdi/Çıktı (Input/Output) işletimleri yerine olayların oluşumunu izler; bir olay tetiklenince onunla ilişkili eylem gerçekleştirir. Node.js, eş zamanlı milyonlarca bağlantıyı yönetecek, ölçeklenebilir (scalable) özellikte bir yazılımdır.

Google’ın geliştirdiği V8 motorunu kullanır. Javascript Client yanlı bir dildir. Fakat Javascript motoru sayesinde sunucuya (server) anlatan bir program yazılabilir.

İlk öncelikle Node.js programının bilgisayarınızda kurulu olması gerekiyor.

Ücretsiz kurulumu için işletim sisteminize göre aşağıda bulunan adresten yükleyebilirsiniz.

https://nodejs.org/en/download/
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.