NPM (Node Package Module)

Node.js için gerekli olan scriptleri otomatik olarak sisteme yüklemek, kaldırmak , listelemek, update etmek gibi işlere yarayan, command prompt’a çalışan bir uygulamadır.

Belirlenen Default yere paket eklemek için:

npm install <package name> -g kodu kullanılır

Belirli bir versiyon ve belirlenen versiyondan üst versiyonları eklemek için:

npm install express@2.4.0 /belirlenen versiyona göre
npm install express@”>2.4.7" / belirlenen versiyondan üst versiyonlara göre

Var olan paketin güncellenmesi için:

npm update <package name>

Paketi silmek için:

npm uninstall express -g

Yüklü paketlerin listesini görmek için:

npm list

NPM kurulu olup olmadığını görmek ve versiyonu öğrenmek için:

npm -v
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.