Cảm ơn anh về bài viết hữu ích ạ!
Tấn Lộc Huỳnh Hồ
1

Theo hiểu biết của mình thì các ngàm của máy phim cơ Minolta (SR/MD/MC) giống hệt nhau về mặt hình dáng cơ khí, chỉ khác/có cải tiến về cấu trúc đá khẩu để phục vụ đo sáng, nên SR1 vẫn lắp đc các lens MD/MC đời sau như bình thường. Bạn xem kĩ lại lens xem đúng là ngàm MD/MC cho máy phim cơ không, vì Minolta còn một loại ngàm nữa là ngàm A dùng cho các máy phim AF hiện đại thời thập niên 90, và tới giờ vẫn còn được Sony dùng cho hệ máy DSLR Axx (Sony mua lại mảng máy ảnh của Minolta). Coi chừng nhầm :]] Lưu ý nữa là SR1 không có tích hợp đo sáng trong máy, phải dùng đo sáng rời (Cài app đo sáng trên smartphone hoặc học quy tắc Sunny 16)

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.