Tip #3: O czym często się zapomina

Pierwszy kontakt z pacjentem lub lekarzem jest kluczowym momentem.

Dzielimy się wnioskami z naszej pracy w dziedzinie projektowania usług, produktów i działań marketingowych dla pacjentów i lekarzy.

Tip #3: Pierwszy kontakt z pacjentem lub lekarzem jest kluczowym momentem.

Facilitatorzy design thinking i badacze UX bardzo często obsesyjnie pielęgnują swoje umiejętności używania różnych metodologii, by ich praca w oczach klientów wyglądała na profesjonalną.

Nie uzależniamy sukcesu od narzędzi. Doświadczenie nauczyło nas, że wybór metodyki, dostosowanie narzędzia do celów i praca na różnych formatkach, to tylko tło.

Pierwsze 5 minut i nawiązanie kontaktu z pacjentem podczas wywiadów czy warsztatów zadecydują o tym, czy pacjent otworzy się i podzieli się swoim doświadczeniem i historią.

Pacjent otwiera się przed badaczem ze względu na:

  • sposób w jaki został zrekrutowany do badania
  • informacje o badaniu, które otrzymał przed wywiadem czy warsztatem
  • pierwsze pytanie i pierwsze wrażenie
  • mnóstwo innych detali, na które zwracamy uwagę.

Chcesz, by Twoje badanie przyniosło lepsze efekty? Nastaw się na człowieka.

Więcej o rekrutacji pacjentów do badania i facilitacji w branży zdrowotnej na naszej stronie internetowej.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.