Dmitriy Zaporozhets
Dmitriy Zaporozhets

Dmitriy Zaporozhets

Ruby developer, GitLab cofounder

Claps from Dmitriy Zaporozhets