2015'in En İyi Medium Yazıları Kitabımız Yayında!
Levent Aşkan
293

Kollektif bir içerik hazırlama fikri ile gelecek yıllarda benzer atılımların olacağını düşünmekteyiz. Bu anlamda emeğinize sağlık.

Bir daha ki projenin EPUB format çıkması ve paylaşılması için yardımcı olabiliriz. Dijital yayıncılık formatı, Uluslararası Dijital Yayıncılık Formu (IDPF) tarafından kabul edilen dünya standartı EPUB3 formattır. PDF e-kitap formatı değildir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.